Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Achizitia de echipamente IT&C pentru functionarea SMIS la nivelul OIR POS DRU Regiunea Centru


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 38118
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Centru


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 70050.83
Contributie nationala: 17512.71
Valoare totala eligibila: 87563.54
Cheltuieli neeligibile: 21015.26
Total proiect: 108578.8

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca obiectiv specific dotarea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru cu echipamente TI&C, hardware si software, in vederea operrii corecte, eficace si eficiente a SMIS.

Rezultate asteptate: Calculatoare (cu sistem de operare inclus) si imprimante multifunctionale de retea (cu functie de scanare si copiere) achizitionate; Ca rezultate / efecte indirecte putem mentiona o mai buna capacitate de operare in SMIS a organizatiei solicitante, in calitatea sa de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, si pe aceasta cale, o implementare mai eficace, eficienta si transparenta a fondurilor structurale in Romania.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 87563.54
Cheltuieli eligibile aprobate: 87563.54
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 70050.83
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 17512.71

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 04-JAN-12 1612.9 13-JAN-12 1612.9 OP 5/17-JAN-12 1290.32
2 02-MAY-12 85950.64 13-JUN-12 85950.64 OP 105/15-JUN-12 68760.51


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact