Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea de instrumente si modele de planificare strategica teritoriala pentru sprijinirea perioadei de programare post 2013


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 38769
Beneficiar: MDRAP


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1698570.43
Contributie nationala: 424642.61
Valoare totala eligibila: 2123213.04
Cheltuieli neeligibile: 509571.12
Total proiect: 2632784.16

Obiectivul proiectului: Prezentul proiect isi propune sa imbunatateasca procesul de planificare teritoriala prin realizarea unor serii de studii sectoriale, dezvoltarea unui cadru si a unor mecanisme noi de planificare, monitorizare si implementare care vor asigura baza unei coordonari si colaborari pe termen lung in ceea ce priveste formularea politicilor si prioritatilor nationale de investitii, in corelare cu potentialul teritorial, cu scopul de a contribui la fundamentarea prioritatilor pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Pachet de activitati 1: Activitati de asistenta tehnica Document strategic - Strategia Nationala de Dezvoltare Teritoriala, pe baza urmatoarelor output-uri: o Analiza asupra studiilor existente o Diagnoza asupra structurii teritoriale a Romaniei o Cadrul strategic SDTR (Metodologia de realizare); o Raport sintetic de analiza a datelor si rezultatelor obtinute la pachetul 2 cercetare teritoriala; o Raport preliminar care sa contina: obiective, viziune, prioritati SDTR, directii de actiune, domenii sectoriale si prioritati sectoriale, recomandari strategice; o Scenarii de dezvoltare o Conceptul strategic o Determinarea oportunitatilor si a prioritatilor de dezvoltare o SDTR - Articularea studiilor si scenariilor o Mecanisme de implementare, evaluare si monitorizare, o Raport privind necesarul de date si informatii necesare elaborarii SDTR; o Raport- recomandari de politici publice pentru problematici specifice SDTR; o Raport - recomandari legislative pentru transpunerea legislativa si implementarea SDTR; Pachetul 2: Activitati de cercetare teritoriala - Studii cu tematici specifice, - Raport privind modalitati de implementare SDTR, - Analize tematice, - Rapoarte sectoriale de expertiza, - Rapoarte, propuneri si scenarii de dezvoltare, - Baza de date, - Analiza care va ingloba concluziile diferitelor studii si care va cuprinde recomandari de politici publice si scenarii de dezvoltare. Pachetul 3 : Activitati de comunicare, diseminare si promovare - Plan de comunicare, diseminare si promovare (comunicare publica, comunicare interinstitutionala), - 4 consultari publice prin intalniri regionale si 2 consultari electronice, - Conferinta de lansare, - Conferinta de incheiere, - Conferinta internationala, - 6 intalniri de lucru ale membrilor grupului de lucru interministerial, - website pentru SDTR relationat catre alte link-uri relevante, cuprinzand: o platforma de comunicare pentru procesul de consultare , o intranet de comunicare, o Biblioteca virtuala - baza de date cu factorii relevanti , - newslettere - de updatere a informatiilor catre lista din baza de date, - newslettere in vederea consultarii - anuntarea fiecarei consultari si fazele in care se afla, inclusiv inchiderea consultarii, - Strategia Nationala de Dezvoltare Teritoriala in format brosura, - Plan de masuri de implementare din punct de vedere al comunicarii,in vederea promovarii si diseminarii post-elaborare SDTR a masurilor si activitatilor propuse.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2123213.04
Cheltuieli eligibile aprobate: 2123213.04
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1698570.43
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 421642.61

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 16-OCT-13 40000 14-MAY-14 40000 OP 48/27-MAY-14 32000
3 02-DEC-13 326075 25-AUG-14 326075 OP 207/26-SEP-14 260860
4 04-MAR-14 898395.89 26-AUG-14 898395.89 OP 208/26-SEP-14 718716.71
5 04-SEP-14 515386.7 02-OCT-14 515386.7 OP 244/22-OCT-14 412309.36
6 27-JAN-15 343355.45 21-MAY-15 343355.45 OP 124/19-JUN-15 274684.36
1 16-SEP-13


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact