Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii software si a aplicatiilor sale conexe mereu la zi si in concordanta cu nevoile ACIS


Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.4: Achizitia de echipamente si servicii TI&C
Codul SMIS: 39997
Beneficiar: DGCSAT/ SCS / DTICS


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 4674260.42
Contributie nationala: 1168565.11
Valoare totala eligibila: 5842825.53
Cheltuieli neeligibile: 1402278.13
Total proiect: 7245103.66

Obiectivul proiectului: Proiectului urmareste mentinerea in stare de functionare a SMIS-CSNR si a aplicatiilor sale conexe, sisteme care au rolul de a asigura colectarea informatiilor referitoare la implementare monitorizare, verificarilor, auditului, evaluarii programelor din cadrul obiectivului convergenta si informatiile necesare managementului financiar, in conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006. Prin achizitia de licente de sisteme de operare, baze de date, servere de aplicatie si functionalitati facultative ale acestora si alte licente de infrastructura, se va construi o baza solida pentru a putea asigura continuitatea, dezvoltarea si modernizarea ulterioara a SMIS-CSNR si MySMIS.

Rezultate asteptate: Licente livrate si instalate daca se solicita acest lucru prin caietul de sarcini, insotite de toate documentele suport. Suport tehnic pana in data de 30.06.2015 pentru licentele similare noi si existente utilizate in cadrul ACIS

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1088575
Cheltuieli eligibile aprobate: 1088575
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 870860
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 217715

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 26-JAN-12 840052 28-FEB-12 840052 OP 52/29-FEB-12 672041.6
2 30-MAR-12 248523 12-APR-12 248523 OP 74/19-APR-12 198818.4


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact