Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIR POS DRU Regiunea Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 40878
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2799449.16
Contributie nationala: 494020.43
Valoare totala eligibila: 3293469.59
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3293469.59

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste ?consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator, in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta, din cadrul Organismului intermediar regional pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane -Regiunea Vest.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3485908.16
Cheltuieli eligibile aprobate: 3293469.59
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2799449.16
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 494020.43

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
3 09-JUL-12 401565.05 17-JUL-12 369559.11 OP 120/19-JUL-12 314125.24
5 07-SEP-12 326556.43 30-OCT-12 326556.43 OP 181/31-OCT-12 277572.97
6 31-OCT-13 420795.12 04-DEC-13 309728.66 OP 167/12-DEC-13 263269.36
7 25-NOV-13 165960.89 04-DEC-13 165960.89 OP 168/12-DEC-13 141066.76
8 14-MAR-14 172050.53 14-MAY-14 167607.36 OP 53/27-MAY-14; OP 54/27-MAY-14 142466.26
9 24-JUN-14 173138.28 04-AUG-14 173138.28 OP 183/25-SEP-14 147167.54
10 05-SEP-14 113673.86 02-OCT-14 113673.86 OP 245/22-OCT-14 96622.78
11 10-NOV-14 1233892 12-DEC-14 1188969 OP 359/23-DEC-14 1010623.65
13 12-JUN-15 478276 03-AUG-15 478276 OP 162/11-AUG-15; OP 163/11-AUG-15 406534.6
2 25-JUN-12
12 02-MAR-15
1 29-MAY-12
4 21-AUG-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact