Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41320
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Sud-Vest Oltenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2976769.89
Contributie nationala: 525312.34
Valoare totala eligibila: 3502082.23
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3502082.23

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Organismului Intermediar Regional Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3536190.62
Cheltuieli eligibile aprobate: 3502082.23
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2976769.89
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 525312.34

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 01-AUG-12 424453.59 09-AUG-12 424453.59 OP 133/10-AUG-12 360785.55
3 29-AUG-12 326287.72 18-OCT-12 326287.72 OP 177/19-OCT-12 277344.56
4 27-SEP-13 323163.3 12-NOV-13 323109.3 OP 144/27-NOV-13 274642.91
5 18-NOV-13 174804.86 26-NOV-13 174804.86 OP 154/09-DEC-13 148584.13
6 26-MAR-14 182764.83 14-MAY-14 182696.44 OP 51/27-MAY-14; OP 52/27-MAY-14 155291.97
7 30-JUN-14 176230.95 04-AUG-14 176230.95 OP 191/25-SEP-14 149796.31
8 15-SEP-14 168206.37 25-SEP-14 168206.37 OP 258/22-OCT-14 142975.41
9 11-NOV-14 1221235 12-DEC-14 1187249 OP 352/23-DEC-14 1009161.65
10 19-JAN-15 539044 17-AUG-15 539044 OP 180/26-AUG-15; OP 181/26-AUG-15 458187.4
1 08-JUN-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact