Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Est, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41326
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Sud - Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3719061.8
Contributie nationala: 656305.01
Valoare totala eligibila: 4375366.81
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 4375366.81

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste ?consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 4433525.76
Cheltuieli eligibile aprobate: 4375366.81
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3719061.8
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 656305.01

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-MAY-12 490661.1 12-JUL-12 490661.1 OP 117/17-JUL-12 417061.94
2 17-AUG-12 402216.35 04-OCT-12 402216.35 OP 169/08-OCT-12 341883.9
4 16-OCT-13 379292.67 02-DEC-13 379292.67 OP 159/09-DEC-13 322398.77
5 15-NOV-13 217622.69 05-DEC-13 217622.69 OP 175/12-DEC-13 184979.29
6 31-MAR-14 226421.07 18-JUL-14 226421.07 OP 91/29-JUL-14; OP 92/29-JUL-14 192457.91
7 01-JUL-14 229482.2 18-JUL-14 229482.2 OP 96/29-JUL-14 195059.87
8 29-SEP-14 231380.68 13-OCT-14 231380.68 OP 273/28-OCT-14 196673.58
9 12-NOV-14 1144480 12-DEC-14 1086321.05 OP 360/23-DEC-14 923372.89
10 09-JAN-15 683310 08-JUN-15 683310 OP 116/17-JUN-15 580813.5
11 03-MAR-15 428659 02-OCT-15 428659 OP 218/21-OCT-15; OP 219/21-OCT-15 364360.15
3 15-NOV-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact