Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Studiu de potential privind dezvoltarea axei Timisoara-Arad centrii de polarizare ai dezvoltarii in Regiunea Vest


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41339
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 144049.16
Contributie nationala: 25420.44
Valoare totala eligibila: 169469.6
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 169469.6

Obiectivul proiectului: Obiectivul specific al proiectului este elaborarea unui Studiu de potential privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timisoara si Arad, care sa reprezinte un cadru general coerent pentru planificarea si programarea regionala in perioada de programare post 2013 si, totodata, un model de dezvoltare urbana integrata durabila, bazata pe coeziune economica, sociala si teritoriala. Rolul acestui instrument strategic este de a identifica pentru viitoarea perioada de programare masuri prin care sa se sustina atractivitatea oraselor Timisoara si Arad si cresterea rolului regional/zonal al acestora, prin promovarea regenerarii urbane, abordarii inegrate in dezvoltare urbana si prin intarirea relatiilor urban-rural si urban-urban. Studiul va pune in evidenta, din perspectiva teritoriala integrata, modalitatile de valorificare a potentialului acestor doua orase si a localitatilor invecinate, domeniile si activitatile cu cele mai mari sanse pentru aceste orase sa isi consolideze avantajul competitiv si sa-si consolideze rolul de poli de atractie in Regiunea Vest. Se va realiza o viziune integratoare a actiunilor de dezvoltare pe axa Timisoara-Arad, cu solutii izvorate din nevoile, caracteristicile, resursele si oportunitatile economice ale acestei zone. Prin proiect se va urmari modul in care aceste doua orase pot conlucra pentru a crea retele de dezvoltare, de care sa beneficieze nu numai cele doua orase, cat si localitatile invecinate si in cele din urma, intreaga regiune. O astfel de experinta va putea fi replicata ulterior in alte zone ale Regiunii Vest (de exemplu, Deva- Hunedoara - Simeria - Orastie, zona Valea Jiului, Resita - Caransebes - Otelu Rosu). Documentul realizat va constitui o buna analiza de luat in considerare la elaborarea Planului de Amenajare Teritoriala Zonala Regionala. In vederea asigurarii celui mai eficient mod de utilizare a instrumentelor structurale, in conformitate cu acquis-ul comunitar si politicile comunitare relevante, elaborarea de studii legate de procesul de programare sau de implementare este finantabila prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT). Acest program de finantare reprezinta un instrument pentru coordonarea politicii de coeziune si isi propune sa sprijine procesul de coordonare a instrumentelor structurale si sa contribuie la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a acestora. Acest proiect va contribui la realizarea obiectivului specific al Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT), si anume la asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Proiectul se inscrie in cadrul Axei prioritare 1 al POAT Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, domeniul major de interventie 1.1. Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale, al carui obiectiv este Oferirea de asistenta pentru intreg sistemul de gestionare a instrumentelor structurale: programare, management, monitorizare, control si audit intern. Modul de atingere al acestui obiectiv este prin elaborarea de studii legate de procesul de programare sau de implementare, la nivelul tuturor programelor operationale.

Rezultate asteptate: - Studiul de potential privind dezvoltarea axei Timisoara-Arad, centrii de polarizare ai dezvoltarii in Regiunea Vest. Acest studiu va constitui un cadru general coerent pentru planificarea si programarea regionala in perioada de programare post 2013 si, totodata, un model de dezvoltare urbana integrata durabila, bazata pe coeziune economica, sociala si teritoriala. De asemenea, va include lista de proiecte, cu un buget estimativ, posibilele surse de finantare si perioada de implementare a proiectelor. - 2 sedinte comune pentru discutarea studiului de potential in vederea asumarii acestuia de catre reprezentantii celor 2 localitati

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 169469.6
Cheltuieli eligibile aprobate: 169469.6
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 122200.36
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 25420.44

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 08-NOV-12 33765.2 19-FEB-13 33765.2 OP 10/05-APR-13 27265.4
2 19-MAR-12 135704.4 29-APR-13 135704.4 OP 48/08-MAY-13 94934.96


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact