Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Cresterea impactului utilizarii Fondurilor Strcutrale asupra calitatii vietii locuitorilor din Regiunea Vest


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41340
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 159951.05
Contributie nationala: 28226.65
Valoare totala eligibila: 188177.7
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 188177.7

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului "Cresterea impactului utilizarii Fondurilor Structurale asupra calitatii vietii locuitorilor din Regiunea Vest" este identificarea potentialului de dezvoltare si stimularea activitatii de generare de proiecte strategice care sa fie finantate din urmatoarea generatie de Fonduri Structurale si alte fonduri destinate dezvoltarii in vederea cresterii calitatii vietii si transformarii Regiunii Vest intr-un loc atractiv pentru locuit, muncit si vizitat. Acest obiectiv general al proiectului poate fi completat de urmatoarele obiective specifice: -Dezvoltarea unui cadru metodologic de analiza si monitorizare permanenta la nivel regional a calitatii vietii, precum si dezvoltarea de actiuni concrete pentru imbunatatirea acesteia; - Cresterea valorii adaugate si a impactului social si economic al proiectelor; - Identificarea si dezvoltarea ideilor de proiecte cu impact multisectorial si regional finantate din noua generatie de fonduri structurale si alte surse de finantare. Totodata, proiectul va exploata preocuparile existente in domeniul calitatii vietii si va completa informatiile deja existente, cu cele culese de la cetatenii Regiunii Vest, pentru a oferi un cadru adecvat pregatirii de proiecte finantate din fondurile structurale. in ceea ce priveste contributia proiectului la realizarea obiectivului general al POAT, implementarea in Regiunea Vest a acestui proiect asigura dezvoltarea si implementarea proiectelor relevante cu valoare adaugata, in vederea cresterii eficientei utilizarii Fondurilor Structurale si bineanteles a calitatii vietii cetatenilor din regiune. Acest proiect isi va aduce aportul la indeplinirea obiectivelor specifice ale acestei axe prioritare prin eficientizarea procesului de programare a dezvoltarii la nivel regional. Concret, proiectul isi propune identificarea punctelor slabe existente la nivel regional si dezvoltarea unor proiecte care sa atenueze efectele negative ale acestora. De asemenea, proiectul are in vedere exploatarea oportunitatilor prin generarea de proiecte pe baza potentialului regional slab valorificat. Aceste proiecte identificate vor fi pregatite si depuse spre finantare din urmatoarea generatie de Fonduri Structurale, precum si din alte surse de finantare disponibile la nivel local (buget local), national (buget national), si international (organisme financiare internationale).

Rezultate asteptate: - studiul asupra calitatii vietii publicat in 1.000 exemplare; - topul localitatilor urbane din Regiunea Vest in functie de calitatea vietii. - publicat in 500 exemplare; - portofoliu de proiecte -publicat in 500 exemplare; - 3 intalniri periodice ale Forumului Regional.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 189739.38
Cheltuieli eligibile aprobate: 188177.7
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 145598.05
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 28226.65

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 01-FEB-13 67877.6 19-FEB-13 67877.6 OP 25/08-APR-13 43342.96
3 20-JUN-13 40726.56 09-JUL-13 40726.56 OP 85/22-JUL-13 34617.58
5 20-JUN-13 81135.22 17-JUL-13 79573.54 OP 87/22-JUL-13 67637.51
4 04-JUN-13
2 08-MAY-13


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact