Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea ud Muntenia, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41353
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU - Sud Muntenia


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2622190.64
Contributie nationala: 462739.54
Valoare totala eligibila: 3084930.18
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3084930.18

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale -Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordoarea programelor ,care urmareste "consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator"in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare ,management si control al instrumentelor structurale -Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud Muntenia.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3152164.42
Cheltuieli eligibile aprobate: 3084930.18
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2622190.64
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 462739.54

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 25-JUN-12 449858 17-JUL-12 448576 OP 119/19-JUL-12 381289.6
3 30-AUG-12 358104 01-NOV-12 358104 OP 183/05-NOV-12 304388.4
4 01-OCT-13 236662.68 12-NOV-13 217186.44 OP 143/27-NOV-13 184608.47
5 20-NOV-13 149530.59 26-NOV-13 149530.59 OP 155/09-DEC-13 127101
7 30-APR-14 160141.33 15-MAY-14 160141.33 OP 57/27-MAY-14; OP 58/27-MAY-14 136120.13
8 02-JUL-14 147657.44 04-AUG-14 147657.44 OP 187/25-SEP-14 125508.82
9 26-SEP-14 149553.38 13-OCT-14 149553.38 OP 275/28-OCT-14 127120.37
10 14-NOV-14 1055908 12-DEC-14 1009432 OP 362/23-DEC-14 858017.2
11 12-JAN-15 145526 05-FEB-15 145526 OP 26/25-FEB-15 123697.1
12 25-FEB-15 299223 03-JUN-15 299223 OP 113/17-JUN-15; OP 114/17-JUN-15 254339.55
1 30-MAY-12
6 19-MAR-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact