Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41366
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Nord - Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3385287.87
Contributie nationala: 597403.73
Valoare totala eligibila: 3982691.6
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3982691.6

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestinarea IS - obiectivul Convergenta. obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al AP 1 - Sprijin pentru implementarea IS si coordonarea programelor, care urmareste "consolidarea capcitatii de coordonare a implementarii iS si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator" in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procsului de coordonare, management si control al IS - obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea IS - Obiectivul Convergenta din cadrul POI POS DRU Regiunea NE

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3982911.97
Cheltuieli eligibile aprobate: 3982691.6
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3385287.87
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 597403.74

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-MAY-12 539761.68 19-JUL-12 539761.68 OP 123/20-JUL-12 458797.43
4 18-NOV-13 208208.8 11-DEC-13 207988.43 OP 216/23-DEC-13 176790.17
5 17-DEC-13 514469.13 20-DEC-13 514469.13 OP 30/15-MAY-14 437298.76
6 31-MAR-14 237555.69 18-JUL-14 237555.69 OP 116/29-JUL-14; OP 117/29-JUL-14 201922.34
7 19-JUN-14 176509.99 18-JUL-14 176509.99 OP 118/29-JUL-14 150033.49
8 17-SEP-14 179180.43 02-OCT-14 179180.43 OP 256/22-OCT-14 152303.36
9 13-NOV-14 1288193.25 12-DEC-14 1288193.25 OP 350/23-DEC-14 1094964.27
10 19-DEC-14 635814 13-FEB-15 635814 OP 32/26-FEB-15 540441.9
11 23-JAN-15 203219 03-APR-15 203219 OP 62/22-APR-15 172736.15
3 02-OCT-13
2 31-AUG-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact