Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41372
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POS DRU Centru


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3343480.2
Contributie nationala: 590025.9
Valoare totala eligibila: 3933506.1
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3933506.1

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale- Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste " consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator" in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale -Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 4037724.24
Cheltuieli eligibile aprobate: 3933506.1
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3343480.2
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 590025.9

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 07-JUN-12 509501.77 12-JUL-12 509501.77 OP 118/17-JUL-12 433076.51
2 03-SEP-12 395239.58 11-OCT-12 395239.58 OP 175/12-OCT-12 335953.64
4 11-OCT-13 323456.35 16-DEC-13 247596.8 OP 217/23-DEC-13 210457.28
5 15-NOV-13 191880.49 16-DEC-13 186386.9 OP 218/23-DEC-13 158428.87
6 07-APR-14 192076.82 18-JUL-14 192076.82 OP 89/29-JUL-14; OP 90/29-JUL-14 163265.3
7 21-JUL-14 198454.56 19-AUG-14 198454.56 OP 201/26-SEP-14 168686.38
8 08-SEP-14 196982.67 02-OCT-14 196982.67 OP 246/22-OCT-14 167435.27
9 19-NOV-14 1420697 12-DEC-14 1397832 OP 353/23-DEC-14 1188157.2
11 03-MAR-15 609435 29-SEP-15 609435 OP 220/21-OCT-15; OP 221/21-OCT-15 518019.75
3 28-NOV-12
10 02-FEB-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact