Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41479
Beneficiar: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 72787678.84
Contributie nationala: 12844884.5
Valoare totala eligibila: 85632563.34
Cheltuieli neeligibile: 1939231
Total proiect: 87571794.34

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste -consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 70315524.42
Cheltuieli eligibile aprobate: 70015289.63
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 59512996.18
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 10502293.45

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-MAY-12 1550885.02 27-JUL-12 1446879.05 OP 132/30-JUL-12 1229847.19
3 13-SEP-12 1247536.14 19-SEP-12 1247536.14 OP 158/20-SEP-12 1060405.72
4 01-OCT-13 145323.58 13-NOV-13 145323.58 OP 145/27-NOV-13 123525.04
5 20-NOV-13 1523572.13 02-DEC-13 1523572.13 OP 160/12-DEC-13 1295036.31
6 27-MAY-14 1199311.73 22-JUL-14 1199311.73 OP 108/29-JUL-14; OP 109/29-JUL-14 1019414.97
7 12-DEC-14 26189725 15-DEC-14 26064276 OP 358/23-DEC-14 22154634.6
8 31-JUL-15 25159310 25-SEP-15 25090928 OP 204/20-OCT-15; OP 205/20-OCT-15 21327288.8
9 04-NOV-15 13299860.82 25-NOV-15 13297463 OP 275/09-DEC-15 11302843.55
2 30-AUG-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact