Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41535
Beneficiar: Autoritatea nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 4363969.86
Contributie nationala: 770112.32
Valoare totala eligibila: 5134082.18
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 5134082.18

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator, in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul A.N.R.M.A.P. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 5432333.67
Cheltuieli eligibile aprobate: 5134082.18
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 4363969.86
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 770112.32

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-MAY-12 324840.22 28-JUN-12 324840.22 OP 115/29-JUN-12 276114.19
2 20-AUG-12 446293.87 01-OCT-12 446293.87 OP 168/02-OCT-12 379349.79
4 30-SEP-13 994232.49 26-NOV-13 984863.49 OP 151/09-DEC-13; OP 152/09-DEC-13 837133.97
5 18-NOV-13 324659.69 05-DEC-13 324659.69 OP 176/12-DEC-13 275960.74
6 25-MAR-14 312065.8 18-JUL-14 312065.8 OP 128/29-JUL-14; OP 129/29-JUL-14 265255.93
7 08-JUL-14 318658.66 18-JUL-14 318658.66 OP 130/29-JUL-14 270859.86
8 08-SEP-14 306606.68 25-SEP-14 305055.05 OP 250/22-OCT-14 259296.79
9 17-NOV-14 1933137 12-DEC-14 1645806.14 OP 361/23-DEC-14 1398935.22
10 26-FEB-15 471839.26 03-APR-15 471839.26 OP 71/23-APR-15; OP 72/23-APR-15 401063.37
3 19-NOV-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact