Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Transporturilor, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41539
Beneficiar: Ministerul Transporturilor - DG MFE


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 15122728.68
Contributie nationala: 2668716.83
Valoare totala eligibila: 17791445.51
Cheltuieli neeligibile: 352971.99
Total proiect: 18144417.5

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste -consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator, in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale ?-Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: - Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Ministerului Transporturilor. - Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 12560425.09
Cheltuieli eligibile aprobate: 12179263.61
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 10078555.07
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 2100708.54

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 28-SEP-12 1804714.95 16-NOV-12 1804714.95 OP 188/21-DEC-12 1260188.71
2 31-OCT-13 2242955.05 05-DEC-13 2188718.05 OP 178/12-DEC-13; OP 179/12-DEC-13 1860410.34
3 12-MAR-14 698081.08 18-JUL-14 697960.7 OP 134/31-JUL-14; OP 135/31-JUL-14 593266.6
4 29-APR-14 265247.11 18-JUL-14 265247.11 OP 102/29-JUL-14 225460.04
5 29-JUL-14 856437.71 19-AUG-14 856437.71 OP 202/26-SEP-14 727972.05
6 12-NOV-14 710662.86 12-FEB-15 700760.47 OP 30/25-FEB-15 595646.4
7 08-DEC-14 5982326.33 12-FEB-15 5665424.62 OP 29/25-FEB-15 4815610.93
8 01-APR-15
9 19-AUG-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact