Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Imbunatatirea utilizarii evaluarii in procesul de formulare a politicilor si de luare a deciziilor in domeniul instrumentelor structurale in Romania


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.2: Evaluare
Codul SMIS: 41649
Beneficiar: Unitatea Centrala de Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1281031.6
Contributie nationala: 226064.4
Valoare totala eligibila: 1507096
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1507096

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a contribui la imbunatatirea utilizarii rezultatelor evaluarii instrumentelor structurale, in vederea unei mai bune formulari a politicilor si a unui proces decizional mai calitativ pentru a obtine o eficacitate si eficienta sporite in cadrul perioadei curente de programare, precum si al celei viitoare. Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini Unitatea Centrala de Evaluare pentru a intari utilizarea evaluarii in procesul de decizie si de formulare a politicilor, prin: - Crearea unui instrument de gestionare a rezultatelor evaluarilor (evaluation knowledge management tool); - Examinarea si sintetizarea rezultatelor evaluarilor; - Realizarea de analize ale politicilor relevante pentru perioada de programare actuala, precum si pentru perioada 2014-2020; - Facilitarea dezbaterilor de catre factorii de decizie si de formulare a politicilor asupra aspectelor-cheie ale programarii si implementarii instrumentelor structurale; - Evidentierea bunelor practici si incurajarea utilizarii lor la o scara mai larga in cadrul programelor operationale.

Rezultate asteptate: - Ghidul pentru gestionarea rezultatelor evaluarilor, care sa includa un format standard al raportului de evaluare; - Rapoarte de evaluare procesate pentru gestionarea rezultatelor evaluarii; - Sinteze si analize de politici; - Functiunea cross-reference a paginii web a GLE dezvoltata; - Evenimente pentru prezentarea, explicarea si impartasirea rezultatelor.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1261227.8
Cheltuieli eligibile aprobate: 1198166.41
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1120965.73
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 197817.48

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-SEP-13 330703.77 02-DEC-14 314168.58 OP 317/12-DEC-14 267043.29
2 31-JAN-14 109207.02 02-DEC-14 103746.67 OP 318/12-DEC-14 88184.67
3 31-JUL-14 337063.22 02-DEC-14 320210.06 OP 319/12-DEC-14 272178.55
4 31-OCT-14 472132.95 02-DEC-14 448526.3 OP 320/12-DEC-14 381247.36
5 29-JAN-15 12120.84 03-APR-15 11514.8 OP 55/22-APR-15 9787.58
6 29-SEP-15 OP 270/09-DEC-15 102524.28


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact