Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 41677
Beneficiar: Directia Asistenta Tehnica


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 8762897.78
Contributie nationala: 1546393.72
Valoare totala eligibila: 10309291.5
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 10309291.5

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in instruirea in domeniul instrumentelor structurale si alte domenii conexe a personalului implicat in gestionarea si coordonarea instrumentelor structurale. Obiectivul proiectului contribuie la atingerea scopului Axei prioritare 1 a Programului Operational Asistenta Tehnica "pregatirea unui personal inalt calificat, capabil sa implementeze in mod eficient si eficace instrumentele structurale". Obiectivul proiectului consta in instruirea in domeniul instrumentelor structurale si alte domenii conexe a personalului implicat in gestionarea si coordonarea instrumentelor structurale. Obiectivul proiectului contribuie la atingerea scopului Axei prioritare 1 a Programului Operational Asistenta Tehnica "pregatirea unui personal inalt calificat, capabil sa implementeze in mod eficient si eficace instrumentele structurale".

Rezultate asteptate: - Personalul MFE, cu exceptia personalului din AM POSDRU, AM POSCCE, AM si OI POS MEDIU, AM POS Transport, format in managementul si coordonarea Fondurilor Structurale si de Coeziune, precum si in alte domenii conexe, necesare activitatii derulate in domeniul instrumentelor structurale; - Minim 2900 persoane din cadrul institutiilor implicate in coordonarea, gestionarea si controlul instrumentelor structurale formate in managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune (conform tematicilor mentionate mai sus), din care 300 vor participa la vizite de studiu.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 569952.76
Cheltuieli eligibile aprobate: 549480.84
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 467058.72
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 82422.12

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-NOV-12 94440.49 14-FEB-13 94440.49 OP 5/05-APR-13 80274.42
3 11-JUL-13 63003.38 23-DEC-13 57004.45 OP 6/17-MAR-14 48453.78
4 16-DEC-13 258960.66 23-DEC-13 244487.67 OP 68/20-JUN-14 207814.52
6 14-AUG-14 153548.23 02-OCT-14 153548.23 OP 252/22-OCT-14; OP 253/22-OCT-14 130516
5 09-JUL-14
2 30-JAN-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact