Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ANCSI, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41678
Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - DG Organism Intermediar pentru Cercetare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 8760516.11
Contributie nationala: 1545973.43
Valoare totala eligibila: 10306489.54
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 10306489.54

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste "consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator" in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale-Obiectivul Convergenta din cadrul ANCSI.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 11596377
Cheltuieli eligibile aprobate: 10290748.55
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 7681377.37
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1355537.18

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 11-NOV-13 2710010 20-DEC-13 1775768 OP 3/17-MAR-14 1509402.8
3 18-NOV-14 1698081 12-DEC-14 1698081 OP 346/23-DEC-14 1443368.85
4 01-OCT-14 2436774 12-DEC-14 2186709.55 OP 344/23-DEC-14 792944.22
5 29-JUL-15 2804841 10-SEP-15 2683519 OP 200/18-SEP-15; OP 201/18-SEP-15 2280991.15
6 05-OCT-15 1946671 24-NOV-15 1946671 OP 267/09-DEC-15; OP 268/09-DEC-15 1654670.35
1 11-JUN-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact