Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal afectuate de Ministerul pentru Societatea Informationala, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41759
Beneficiar: Ministerul pentru Societatea Informationala - DG OI PSI


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3267668.71
Contributie nationala: 576647.41
Valoare totala eligibila: 3844316.12
Cheltuieli neeligibile: 12187.51
Total proiect: 3856503.63

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al AP 1 ,,Sprijin pentru implementarea instrumentelro structurale si coorodonarea programelor, care urmareste ,,consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator'' in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul MSI.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3399243.63
Cheltuieli eligibile aprobate: 3395515.63
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3267668.71
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 576647.41

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 01-AUG-12 OP 170/10-OCT-12 391839.8
3 12-DEC-13 718329.94 19-DEC-13 718329.94 OP 17/08-APR-14 610580.45
4 15-JAN-14 220135.43 30-APR-14 220135.43 OP 47/27-MAY-14 187115.12
5 31-MAR-14 228233.43 18-JUL-14 228233.43 OP 104/29-JUL-14 193998.42
6 25-JUN-14 225019.79 22-JUL-14 225019.79 OP 105/29-JUL-14 191266.82
7 07-OCT-14 251442.04 13-OCT-14 247714.04 OP 271/28-OCT-14 210556.93
8 03-DEC-14 1333925 12-DEC-14 1333925 OP 366/23-DEC-14 1123476.87
10 02-APR-15 422158 09-JUL-15 422158 OP 151/28-JUL-15; OP 152/28-JUL-15 358834.3
2 26-SEP-12
9 03-MAR-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact