Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41918
Beneficiar: Organism Intermediar Regional POS DRU Nord-Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2954205.32
Contributie nationala: 521330.36
Valoare totala eligibila: 3475535.68
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3475535.68

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale Obiectivul Convergenta din cadrul Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3477026.35
Cheltuieli eligibile aprobate: 3475535.68
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2954205.32
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 521330.36

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-JUN-12 521508.6 09-AUG-12 521508.6 OP 136/10-AUG-12 443282.31
2 01-OCT-12 329976.46 31-OCT-12 329976.46 OP 182/01-NOV-12 280479.99
3 03-OCT-13 211064.11 16-DEC-13 209573.44 OP 223/23-DEC-13 178137.42
4 21-NOV-13 115042.53 16-DEC-13 115042.53 OP 224/23-DEC-13 97786.15
5 30-MAR-14 216143.42 18-JUL-14 216143.42 OP 113/29-JUL-14; OP 114/29-JUL-14 183721.91
6 08-JUL-14 192295.23 18-JUL-14 192295.23 OP 115/29-JUL-14 163450.94
7 04-MAR-15 1890996 03-APR-15 1890996 OP 67/22-APR-15; OP 68/22-APR-15 1607346.6


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact