Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprjin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finantelor Publice, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 41920
Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 14309729.52
Contributie nationala: 2525246.38
Valoare totala eligibila: 16834975.9
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 16834975.9

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din Ministerul Finantelor Publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale, avand rolul de Autoritate de Certificare si Plata, precum si in verificarea procedurilor de atribuire a contractelor finantate din Instrumente Structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste - consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator - in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 21064320.21
Cheltuieli eligibile aprobate: 16834975.9
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 14309729.52
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 2525246.38

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-AUG-12 2049841.32 20-SEP-12 1851347.35 OP 159/20-SEP-12 1573645.25
5 13-NOV-13 1674715.02 02-DEC-13 1669654.06 OP 163/12-DEC-13; OP 164/12-DEC-13 1419205.95
6 20-NOV-13 1079113.56 02-DEC-13 1079013.51 OP 165/12-DEC-13 917161.48
7 30-APR-14 898020.01 20-AUG-14 898020.01 OP 175/25-SEP-14; OP 176/25-SEP-14 763317.01
8 30-JUL-14 699482.8 26-AUG-14 699482.8 OP 195/26-SEP-14 594560.38
9 30-OCT-14 678207.8 22-DEC-14 468162.69 OP 7/17-FEB-15 397938.29
10 17-NOV-14 9107924.7 22-DEC-14 5991987.7 OP 8/17-FEB-15 5093189.55
11 30-JAN-15 2457375 30-MAR-15 1757669 OP 69/23-APR-15; OP 70/23-APR-15 1494018.65
13 23-JUN-15 2419640 17-AUG-15 2419638.78 OP 177/26-AUG-15; OP 178/26-AUG-15 2056692.96
12 27-MAY-15
3 21-DEC-12
4 15-OCT-13
2 23-OCT-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact