Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finanatarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 42466
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca - OI POS DRU


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 728677.16
Contributie nationala: 128590.09
Valoare totala eligibila: 857267.25
Cheltuieli neeligibile: 1937.88
Total proiect: 859205.13

Obiectivul proiectului: - Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: - Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. - Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 859205.13
Cheltuieli eligibile aprobate: 857098.81
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 728533.99
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 128564.82

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 15-OCT-13 544538.13 11-DEC-13 543674.25 OP 202/23-DEC-13; OP 203/23-DEC-13 462123.11
3 25-NOV-13 97609.16 11-DEC-13 96535.16 OP 204/23-DEC-13 82054.89
4 02-APR-14 99261.94 14-MAY-14 99261.94 OP 55/27-MAY-14; OP 56/27-MAY-14 84372.65
5 08-JUL-14 117795.9 16-JUN-15 117627.46 OP 144/28-JUL-15 99983.34
1 05-SEP-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact