Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Tursimului, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 42536
Beneficiar: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei - Directia Generala AM POR


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 7853394.12
Contributie nationala: 1385893.08
Valoare totala eligibila: 9239287.2
Cheltuieli neeligibile: 9396.17
Total proiect: 9248683.37

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste ,,consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator,, in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: - Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Tursimului. - Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 9254437.08
Cheltuieli eligibile aprobate: 9248683.37
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 7861380.86
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1387302.51

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
3 14-OCT-13 9254437.08 18-NOV-13 9248683.37 OP 147/27-NOV-13; OP 148/27-NOV-13 7861380.86
2 07-DEC-12
1 27-SEP-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact