Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Economiei in perioada 2012-2015, pentru personalul implict in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 42719
Beneficiar: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 10653379.09
Contributie nationala: 1880008.08
Valoare totala eligibila: 12533387.17
Cheltuieli neeligibile: 353271.6
Total proiect: 12886658.77

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3782153.26
Cheltuieli eligibile aprobate: 3782153.26
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3198387.27
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 583765.99

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 08-NOV-13 2657610.14 11-DEC-13 2657610.14 OP 211/23-DEC-13; OP 212/23-DEC-13 2242525.62
3 13-DEC-13 1124543.12 16-DEC-13 1124543.12 OP 225/23-DEC-13; OP 226/23-DEC-13 955861.65
1 28-SEP-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact