Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti-Ilfov, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 42726
Beneficiar: Organismul Intermediar Regional POSDRU - Bucuresti Ilfov


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2946398.35
Contributie nationala: 519952.65
Valoare totala eligibila: 3466351
Cheltuieli neeligibile: 226
Total proiect: 3466577

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul ORGANISMULUI INTERMEDIAL REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3827816
Cheltuieli eligibile aprobate: 3466577
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2946398.35
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 519952.77

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 28-SEP-12 781305 19-NOV-12 548555 OP 192/22-NOV-12 466271.75
2 01-OCT-13 421368 12-NOV-13 414155 OP 149/03-DEC-13 352031.75
3 20-NOV-13 104261 26-NOV-13 104259 OP 153/09-DEC-13 88620.15
4 26-MAR-14 161314 14-MAY-14 161312 OP 49/27-MAY-14; OP 50/27-MAY-14 137115.2
5 30-JUN-14 174792 04-AUG-14 174792 OP 190/25-SEP-14 148573.2
6 09-SEP-14 183549 02-OCT-14 183549 OP 248/22-OCT-14 155824.65
7 24-NOV-14 1061530 12-DEC-14 940258 OP 355/23-DEC-14 799219.2
8 30-DEC-14 577504 29-JAN-15 577504 OP 16/19-FEB-15 490878.4
10 23-SEP-15 362193 30-SEP-15 362193 OP 214/21-OCT-15; OP 215/21-OCT-15 307864.05
9 03-MAR-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact