Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 43193
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - DG AM POSDRU


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2064865.61
Contributie nationala: 364388.06
Valoare totala eligibila: 2429253.67
Cheltuieli neeligibile: 28811.62
Total proiect: 2458065.29

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2499587.6
Cheltuieli eligibile aprobate: 2458065.29
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2089355.49
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 368709.8

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 27-NOV-13 2069647 19-DEC-13 2028798.58 OP 8/17-MAR-14 1724478.79
2 04-MAR-14 327330.6 26-AUG-14 327098.71 OP 225/02-OCT-14; OP 226/02-OCT-14 278033.9
3 20-MAY-14 102610 26-MAY-15 102168 OP 101/09-JUN-15 86842.8


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact