Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finatarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Centrul National de Dezvoltare a Invatamanatului Profesional si Tehnic, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat ]n gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 43196
Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic - OI POS DRU


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 5804531.99
Contributie nationala: 1024329.17
Valoare totala eligibila: 6828861.16
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 6828861.16

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta din cadrul Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 6929064.16
Cheltuieli eligibile aprobate: 6828861.16
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 5804531.99
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1024329.17

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 10-OCT-13 1970413 16-DEC-13 1961285 OP 219/23-DEC-13; OP 220/23-DEC-13 1667092.25
2 29-NOV-13 285091.16 16-DEC-13 285091.16 OP 221/23-DEC-13 242327.49
3 31-MAR-14 433423 30-JUN-14 432479 OP 131/31-JUL-14; OP 132/31-JUL-14 367607.15
4 31-JUL-14 449339 19-AUG-14 449339 OP 196/26-SEP-14 381938.15
6 17-SEP-14 452858 02-OCT-14 452858 OP 255/22-OCT-14 384929.3
7 17-NOV-14 2106112 12-DEC-14 2041489 OP 6/17-FEB-15 1735265.65
8 14-JAN-15 529494 29-JAN-15 503986 OP 20/19-FEB-15 428388.1
9 27-FEB-15 702334 29-APR-15 702334 OP 111/17-JUN-15; OP 112/17-JUN-15 596983.9
5 05-SEP-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact