Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Administratiei si Internelor, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 43210
Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1506169.36
Contributie nationala: 265794.59
Valoare totala eligibila: 1771963.95
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1771963.95

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste ?consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator? in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul convergenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1779356.52
Cheltuieli eligibile aprobate: 1771963.95
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1419000.36
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 352963.59

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
3 21-NOV-13 270227.27 05-DEC-13 262834.7 OP 177/12-DEC-13 223409.5
4 21-JUN-13 1509129.25 09-JUL-13 1509129.25 OP 81/16-JUL-13 1195590.86
1 02-OCT-12
2 17-DEC-12


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact