Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Servicii pentru cresterea competitivitatii si specializare inteligenta in Regiunea Vest


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 43277
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2795638.27
Contributie nationala: 493347.93
Valoare totala eligibila: 3288986.2
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3288986.2

Obiectivul proiectului: Principalele obiective ale proiectului Servicii pentru cresterea competitivitatii in Reg Vest au in vedere dezvoltarea unei evaluari in profunzime a competitivitatii sectoarelor selectate in Reg Vest si de a identifica principalele politici si interventii prin care se pot pune mai bine in evidenta potentialul lor de crestere, luand in considerare si baza de cunoastere (CDI) disponibila in regiune. In cadrul acestui studiu, plecam de la ipoteza conform careia competitivitatea unei tari / regiuni nu se refera la stabilitatea macroeconomica, nici la forta de munca, nici la politicile publice, nici la practicile manageriale, ci cu precadere la serviciile suport de care beneficiaza. O regiune este competitiva atunci cand genereaza servicii pentru cresterea ratei productivitatii si adoptarea rapida a rezultatelor inovarii. In contextul acestui obiectiv ne propunem sa raspundem la urmatoarele intrebari: Ce este competitivitatea unei regiuni? si Care sunt factorii care influenteaza competitivitatea unei regiuni? Care sunt nisele de specializare - smart ale regiunii. De asemenea, proiectul si-a propus urmatoarele obiective specifice: - identificarea mijloacelor de imbunatatire a serviciilor de sprijinire a mediului de afaceri; - utilizarea cunostintelor cu privire la creativitate si a descoperirilor inovarii drept catalizator pentru cresterea competitivitatii regionale. Din analiza realizata in vederea elaborarii acestui proiect obiectivele fondurilor structurale in materie de crestere a competitivitatii nationale si regionale sunt legate de procese precum accelerarea dezvoltarii economice a regiunilor si cresterea competitivitatii regionale si ocuparii. Studiul a aparut ca o nevoie de a fundamenta decizia de finantare a anumitor activitati la nivelul programelor operationale. Serviciile suport pentru cresterea competitivitatii au primit finantare in actuala perioada de progrmare in cadrul Programului Operational Regional si in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Totusi, trebuie sa semnalam faptul ca lipsa unor documente de fundamentare a generat anumite sincope, atat la nivel de dezvoltare a pachetului financiar (ghid de finantare), cat si la nivel de generare de proiecte. Acest proiect va contribui la realizarea obiectivului specific al Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT), si anume la asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Proiectul se inscrie in cadrul Axei prioritare 1 al POAT Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, domeniul major de interventie 1.1. Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale, al carui obiectiv este Oferirea de asistenta pentru intreg sistemul de gestionare a instrumentelor structurale: programare, management, monitorizare, control si audit intern. Modul de atingere al acestui obiectiv este prin elaborarea de studii legate de procesul de programare sau de implementare, la nivelul tuturor programelor operationale.

Rezultate asteptate: Principalele rezultate ale acestui proiect sunt: un studiu privind evaluarea competitivitatii economice regionale, studii de caz sectoriale, un raport final cu recomandari pentru optiunile de politice si tipurile de interventii care urmeaza sa fie sprijinite in perioada 2014-2020. De asemenea, in cadrul rezultatelor putem aminti si cele 4 intalniri cu potentialii actori regionali relevanti pentru subiectul studiului.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3288986.2
Cheltuieli eligibile aprobate: 3288986.2
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2631171.02
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 493347.93

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 16-JAN-13 4960 19-FEB-13 4960 OP 17/05-APR-13 3720
2 05-MAR-13 566386.75 10-MAY-13 566386.75 OP 52/31-MAY-13 424790.06
3 05-APR-13 1530440 10-MAY-13 1530440 OP 59/13-JUN-13 1193541.43
4 04-OCT-13 1187199.45 16-DEC-13 1187199.45 OP 200/23-DEC-13 1009119.53


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact