Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Examinarea culturii de evaluare


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.2: Evaluare
Codul SMIS: 43465
Beneficiar: Unitatea Centrala de Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 870287.8
Contributie nationala: 153580.2
Valoare totala eligibila: 1023868
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1023868

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a contribui la imbunatatirea calitatii, eficacitatii si consistentei DMI 1.2 Evaluare al POAT prin furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului acestui domeniu major de interventie si anume, dezvoltarea unei culturi comune de evaluare in cadrul sistemului de management al instrumentelor structurale, atat cantitativ, cat si calitativ. Obiectivul specific este de a sprijini Unitatea Centrala de Evaluare si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnic pentru: - Dezvoltarea conceptului de evaluare adaptat particularitatilor fondurilor UE si Politicii de Coeziune a UE in Romania; - Investigarea teoriei care sta la baza strategiei DMI 1.2 al POAT si semnalarea oricarei probleme in design-ul sau in implementarea acestuia; - Dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea continua a dezvoltarii culturii de evaluare si stabilirea panelului cercetarii; - Masurarea anuala a progresului culturii de evaluare.

Rezultate asteptate: In cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele: o Vor fi definite cultura de evaluare si dimensiunile acesteia si se va realiza metodologia pentru masurarea culturii de evaluare o Vor fi elaborate anual rapoarte privind cultura de evaluare. Aceste rapoarte vor descrie stadiul si progresul culturii de evaluare a Politicii de Coeziune in Romania si evaluarea implementarii si realizarilor DMI 1.2 al POAT o Vor fi realizare prezentari ale rezultatelor rapoartelor privind cultura de evaluare in cadrul unor reuniuni cu factorii interesati.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 943300.34
Cheltuieli eligibile aprobate: 890160.59
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 756636.49
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 133524.1

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-SEP-13 318076.6 02-DEC-14 302172.77 OP 321/12-DEC-14 256846.85
2 16-APR-14 128604.41 02-DEC-14 122174.19 OP 322/12-DEC-14 103848.06
3 31-JUL-14 333848.62 02-DEC-14 317156.19 OP 323/12-DEC-14 269582.76
4 31-OCT-14 43276 02-DEC-14 41112.2 OP 324/12-DEC-14 34945.37
5 03-APR-15 119494.71 29-SEP-15 107545.24 OP 236/06-NOV-15 91413.45


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact