Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Consolidarea capacitatii de planificare spatiala, preconditie pentru dezvoltarea urbana


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 43814
Beneficiar: MDRAP


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3102484.7
Contributie nationala: 547497.3
Valoare totala eligibila: 3649982
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3649982

Obiectivul proiectului: Proiectul Consolidarea capacitatii de planificare spatiala, preconditie pentru dezvoltarea urbana are scopul de a sprijini dezvoltarea unui sistem integrat si armonizat de planificare in Romania in vederea unei dezvoltari teritoriale si urbane durabile si integrate si a corelarii politicilor publice de investitii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Simplificarea si imbunatatirea arhitecturii sistemului de planificare in vederea unei dezvoltari teritoriale durabile si integrate in sprijinul viitoarei perioade de programare 2014 - 2020 si cresterea impactului planificarii; 2. Consolidarea capacitatii de analiza si diagnoza a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in domeniul planificarii spatiale si a dezvoltarii urbane integrate; 3. Fundamentarea, corecta formulare a politicilor cu impact teritorial si corelarea programelor de investitii ale ministerului, finantate din fonduri nationale si europene; 4. Fundamentarea unor noi programe de investitii la nivel national, care sa vina in sprijinul dezvoltarii urbane; 5. Fundamentarea dimensiunii teritoriale pentru viitoarea perioada de programare 2014 ? 2020. Ca urmare a implementarii Politicii de Coeziune si a rezultatelor cooperarii interguvernamentale la nivel european in domeniul planificarii si dezvoltarii teritoriale a devenit din ce in ce mai evident ca importanta georgrafiei, si prin urmare caracteristicile teritorialei, ca elemente cheie in procesul de elaborare si implementare a politicilor europene si nationale. De asemenea alocarea resurselor financiare (nationale, europene) trebuie sa aiba in vedere teritoriul pentru a asigura o buna coordonare a interventiilor prin intrumentele structurale si implicit utilizarea eficienta a resurselor financiare disponibile. Planificarea coerenta a actiunilor guvernamentale poate fi asigurata prin luarea in considerare a impactului la nivel teritorial a policitilor publice. Prin obiectivele mentionate, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POAT, acela de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Componenta 1 si 2 (activitatea 1 - 6) - 1 Raport initial (metodologic); - 1 Raport preliminar cu privire la sistemul de planificare din Romania (elemente de diagnostic) - 2 rapoarte preliminare Evaluarea privind dezvoltarea urbana la nivel national; - 3 studii de caz; - 1 Raport final cu privire la sistemul de planificare din Romania, - 1 Raport final cu privire la dezvoltarea urbana la nivel national; - 1 Raport final (metodologic); - 2 ateliere de lucru; - 40 de persoane participante la atelierele de lucru; - 2 reuniuni privind planificarea spatiala si dezvoltarea urbana integrata; - 100 de persoane participante la reuniuni privind planificarea spatiala si dezvoltarea urbana integrata; - 1 vizita de studiu; - 15 persoane participante la vizita de studiu; - 1 conferinta privind planificarea spatiala si urbana in Romania; - 120 de persoane participante la conferinta. - 1.000 brosuri privind planificarea spatiala; - 1.000 brosuri privind dezvoltarea urbana integrata. Componenta 3 (Activitatea 7) - 5 rapoarte preliminare -cate unul pentru fiecare dintre temele grupurilor de lucru; - un raport intermediar consolidat pentru CCCT; - 5 rapoarte finale -cate unul pentru fiecare dintre temele grupurilor de lucru; - un raport final consolidat supus consultarii CCCT si CIAP; - 6 reuniuni ale CCCT; - 30 de reuniuni ale grupurilor de lucru (cate 6 reuniuni pentru fiecare dintre cele 5 grupuri de lucru). - 45/50 de persoane participante la lucrarile CCCT; - 30 de persoane participante la lucrarile grupurilor de lucru (30 persoane/fiecare grup de lucru). Rezultatele asteptate ale proiectului vor contribui la: - dezvoltarea unui sistem integrat si armonizat de planificare in Romania care sa sustina dezvoltarea teritoriala durabila si integrata in viitoarea perioada de programare 2014 ? 2020; - consolidarea capacitatii de analiza si diagnoza a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in domeniul planificarii spatiale si a dezvoltarii urbane integrate; - creearea premiselor pentru corecta formulare a politicilor cu impact teritorial si corelarea programelor de investitii ale ministerului, finantate din fonduri nationale si europene; - fundamentarea unor noi programe de investitii la nivel national, care sa vina in sprijinul dezvoltarii urbane; - fundamentarea unei politici de dezvoltare urbana la nivel national; - fundamentarea deciziilor privind procesul de programare pentru 2014 ? 2020 la nivel national privind dezvoltarea spatiala si urbana.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3940166.38
Cheltuieli eligibile aprobate: 3325023.58
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2826270.05
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 498753.53

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-OCT-13 1468238.73 16-DEC-13 1184063.49 OP 227/24-DEC-13; OP 228/24-DEC-13 1006453.97
2 20-FEB-14 1709995.92 20-AUG-14 1379028.36 OP 203/26-SEP-14 1172174.11
3 18-NOV-14 22961.57 26-NOV-15 22961.57 OP 281/09-DEC-15 19517.33
4 02-DEC-14 610534.81 26-NOV-15 610534.81 OP 282/09-DEC-15 518954.59
5 28-MAY-14 128435.35 27-NOV-15 128435.35 OP 283/09-DEC-15 109170.05


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact