Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Dezvoltarea capacitatii ministerelor de a elabora analize economice si financiare in vederea sprijinirii procesului de formulare a politicilor publice relevante pentru programarea si implementarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 44000
Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 6620109.91
Contributie nationala: 1168254.69
Valoare totala eligibila: 7788364.6
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 7788364.6

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului vizeaza cresterea gradului de corelare intre procesul de formulare a politicilor publice si procesul de identificare a nevoilor de finantare prin fonduri europene nerambursabile si dezvoltarea capacitatii ministerelor de a elabora analize economice si financiare in vederea sprijinirii procesului de formulare a politicilor publice. - Imbunatatirea coordonarii intre politicile publice dezvoltate la nivelul ministerelor si portofoliul de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile in perioada 2014 - 2020; - Imbunatatirea capacitatii Directiei Politici Publice (DPP) din cadrul SGG si a unitatilor de politici publice din cadrul ministerelor selectate (upp-uri) cu privire la evaluarea preliminara a impactului economic si financiar al politicilor publice; - Imbunatatirea colaborarii si coordonarii dintre unitatile de politici publice, directiile de specialitate si directiile economice/buget din cadrul ministerelor selectate in procesul de fundamentare economica si financiara a politicilor publice dezvoltate la nivelul ministerelor.

Rezultate asteptate: - raport de evaluare a implementarii reglementarilor si instrumentelor metodologice in domeniul evaluarii impactului elaborat. - raport de recomandari privind imbunatatirea legislatiei in domeniul evaluarii impactului elaborat. - metodologie de evaluare a impactului economic, financiar si asupra mediului de afaceri elaborata. - raport asupra nevoilor cu privire la consolidarea capacitatii ministerelor in domeniul evaluarii impactului elaborat. - 3 politici publice fundamentate din punct de vedere economic si financiar, relevante pentru elaborarea metodologiei cu privire la evaluarea preliminara a impactului. - vizita in scopul schimbului de bune practici la Secretariatul General al Comisiei Europene efectuata. - 2 vizite in scopul schimbului de bune practici in doua state membre cu experienta relevanta in evaluarea preliminara a impactului economic si financiar efectuate. - workshop-uri, evenimente de tip Peer2Peer, precum si evenimente care vor implica si palierul decizional. - 1 masa rotunda pentru diseminarea rezultatelor proiectului catre toate ministerele organizata. - raport de recomandari privind imbunatatirea, la nivelul ministerelor, a capacitatii de coordonare si corelarea procesului de elaborare a politicilor sectoriale cu necesitatile de finantare prin fonduri europene nerambursabile, precum si cu procesul de implementare al acestora in perioada 2014-2020 - Raport de recomandari privind imbunatatirea metodologiei de elaborare a Testului IMM si a procedurii de avizare a acestuia - Raport de recomandari privind imbunatatirea coordonarii elaborarii analizelor de impact.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 5085983.03
Cheltuieli eligibile aprobate: 5032950.54
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3388131.91
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 597905.63

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-JUN-14 619345.5 18-JUL-14 619345.5 OP 126/29-JUL-14 526443.68
2 01-SEP-14 626.5 02-OCT-14 626.5 OP 254/22-OCT-14 532.52
3 02-DEC-14 89976.01 12-DEC-14 89976.01 OP 364/23-DEC-14 76479.61
4 02-MAR-15 292331.24 22-MAY-15 245181.71 OP 97/09-JUN-15 208404.45
5 29-MAY-15 2510979.13 31-AUG-15 2510979.13 OP 188/08-SEP-15 2134332.26
7 08-OCT-15 525811.65 22-OCT-15 519928.69 OP 244/13-NOV-15 441939.39
8 27-NOV-15 1046913 10-DEC-15 1046913
6 01-SEP-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact