Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Proprietatea imobiliara - fundament pentru politici nationale si europene


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 45246
Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 11561633.65
Contributie nationala: 2040288.29
Valoare totala eligibila: 13601921.94
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 13601921.94

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in analiza critica a cadrului legislativ, reglementativ si institutional care guverneaza procesul de inregistrare a proprietatilor imobiliare din Romania si elaborarea unor propuneri fundamentate de imbunatatire a acestuia in scopul facilitarii implementarii politicilor si proiectelor nationale de investitii in infrastructura. Acest obiectiv se inscrie in obiectivele Axei prioritare 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, prin dezvoltarea cadrului institutional, strategic si normativ privind inregistrarea proprietatilor imobiliare in Romania in special si al serviciilor din domeniul cadastrului si al publicitatii imobiliare in general, fundamente pentru implementarea proiectelor de infrastructura finantate din programele operationale sectoriale si conditie pentru realizarea unei absorbtii eficace, eficiente si transparente a instrumentelor structurale in Romania.

Rezultate asteptate: - Studiu ref la Analiza comparat priv proc de inreg sist si sporadica in tari din Europa, precum si alte tari comparabile, de natura sa identif si sa selecteze bunele practici aplicabile la nivel nat in dom inreg sist si sporadice a propr imobil; - Strategie priv inreg sist si sporadica a propr imobil la nivel nat, de natura sa def si sa descrie directiile strateg in acest dom, incluzand, fluxuri, responsabil, modalit de angrenare a RU, logistice si finan, termene si rez previz, inclusiv contrib la proc de absorb a fond europ prin progr dedicate; - Analiza cadr legis priv servic publ din dom cadastru si propr imobil; - Studiu ref la Analiza instit la niv ANCPI, priv cap adm a ANCPI si nevoile de ordin instit pentru a raspunde solicit pietei imobil, factor decisiv in realiz politic de dezv terit; - Studiu af elab Planului de actiune pt elim disfunct identif in proc de analiza a cadr instit; - Proiecte de acte normative pt optimizarea servic din dom cadastrului si inreg propr imobil, a struct si proc, in concord cu prop de elim a disfunct constatate la niv servic de cadastru si publ imobil din Rom (legi, ordonante, HG, ordine) si pt legis priv inreg propr imobil la nivel nat; - Reuniuni/ateliere de lucru/workshop organizate pentru discutii/analize/prezentari: 16 reuniuni de lucru pentru discutii/analize/prezentari, grupate astfel: 1 reuniune de lucru pt analiza comparativa priv proc de inreg sist si sporadica, 3 reuniuni de lucru pt elab strategiei priv inreg sist si sporadica a propr imobil la nivel nat, 5 reuniuni de lucru pt analiza critica a cadr legis existent ref la ANCPI si inreg propr imobil, 3 reuniuni de lucru pt realiz unei analize institut la nivelul ANCPI, in ved ev cap adm a acesteia, 1 reuniune de lucru pt elab prop de imbunat a cadr institut si organiz al ANCPI, 3 reuniuni de lucru pt realiz proiect de acte norm pt actualiz cadr normativ existent. - Plan de implementare a Programului National de Cadastru si Carte Funciara - Plan Anual de Actiune, procedura de raportare si procedura de auditare privin implementarea Programului Naional de Cadastru si Carte Funciara - Realizarea analizelor si studiilor necesare pentru finalizarea documentatiei de atribuire a fondurilor UE - Manag de proiect asigurat prin eforturile echipei de proiect interne si a servic externaliz de consult in manag de proiect

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 11551388.56
Cheltuieli eligibile aprobate: 11333132.03
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 8283581.18
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1461808.44

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-APR-13 3267.95 28-JUN-13 3267.95 OP 79/16-JUL-13 2777.76
3 18-SEP-13 24623.12 01-OCT-13 24519.22 OP 126/17-OCT-13 20841.34
5 25-OCT-13 1009934 11-DEC-13 1009934 OP 207/23-DEC-13 858443.9
6 31-JAN-14 365592.1 19-AUG-14 353979.52 OP 197/26-SEP-14 300882.59
7 29-APR-14 426243.83 01-SEP-14 277288.83 OP 198/26-SEP-14 235695.51
9 06-AUG-14 1625416.26 26-AUG-14 1625416.26 OP 199/26-SEP-14; OP 200/26-SEP-14 1381603.82
10 28-OCT-14 3376643.13 04-DEC-14 3376643.13 OP 335/12-DEC-14 2870146.66
12 25-MAR-15 1415458.36 25-MAY-15 1380546.86 OP 86/09-JUN-15 1173464.83
13 30-APR-15 1476439.8 22-JUN-15 1476202.05 OP 143/28-JUL-15 1254771.74
14 31-JUL-15 217591.8 25-AUG-15 217591.8 OP 191/08-SEP-15; OP 192/08-SEP-15 184953.03
8 24-JUL-14
17 17-DEC-15 1610178.21 18-DEC-15 1587742.41
15 02-NOV-15
4 22-OCT-13
2 30-JUL-13
11 02-FEB-15
16 20-NOV-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact