Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
imbunatatirea sistemului de indicatori utilizati in monitorizarea si evaluarea Programelor Operationale si Cadrului Strategic National de Referinta


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 4535
Beneficiar: Unitatea Centrala de Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 455375.89
Contributie nationala: 113843.97
Valoare totala eligibila: 569219.86
Cheltuieli neeligibile: 235684.76
Total proiect: 804904.62

Obiectivul proiectului: Obiectivul specific al acestui proiect este de a contribui la imbunatatirea calitatii sistemului de indicatori de monitorizare si evaluare a programelor operationale si a Cadrului Strategic National de Referinta.

Rezultate asteptate: Rezultatele asteptate sunt urmatoarele: - Un raport de analiza a sistemului de indicatori si o versiune actualizata a acestuia; - Analiza, inclusiv linii directoare si documentatia de atribuire pentru imbunatatirea statisticii regionale - Analiza, inclusiv linii directoare si documentatia de atribuire pentru monitorizarea impactului asupra mediului al programelor operationale.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 569219.86
Cheltuieli eligibile aprobate: 569219.86
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 455375.89
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 113843.97

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 30-JUN-11 147728.51 19-SEP-11 147728.51 OP 118/20-SEP-11 118182.81
2 30-AUG-11 165591.35 21-SEP-11 165591.35 OP 123/30-SEP-11 132473.08
3 13-DEC-13 255900 20-DEC-13 255900 OP 4/17-MAR-14 204720


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact