Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Imbunatatirea cadrului national pentru pregatirea si implementarea proiectelor privind investitiile publice


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 47911
Beneficiar: Directia de Analiza si Programare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2636423.15
Contributie nationala: 465251.14
Valoare totala eligibila: 3101674.29
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 3101674.29

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in imbunatatirea cadrului national privind investitiile prin analizarea legislatiei nationale relevante din perspectiva impactului asupra pregatirii si implementarii proiectelor finantate din instrumente structurale in vederea formularii unor propuneri concrete de optimizare a mecanismelor existente

Rezultate asteptate: Activitatea 1. Implementarea serviciilor de consultanta realizate in baza Acordului cu Banca Mondiala, vor rezulta urmatoarele rezultate/livrabile: -Raportul initial contine un rezumat al discutiilor initiale sustinute cu oficiali de rang superior cu privire la aria de cuprindere a a analizei, probleme majore, termene, membri omologi ai echipelor, disponibilitatea datelor, metode de lucru, comunicare, etc. -Proiectul de Raport furnizeaza un diagnostic al problemelor care afecteaza pregatirea si implementarea investitiilor publice, precum si o serie de recomandari prioritizate care pot fi implementate pe termen de la mediu la lung, pentru abordarea provacarilor legate de performanta. -Raportul final (90-100 pagini) va reflecta comentariile primite de la Guvernul Romaniei si de la Comisia Europeana. Recomandarile vor contine o serie de strategii bine directionate, precum si masuri specifice care ar putea fi implementate de catre Guvern. Lista de masuri nu va fi exhaustiva si nici nu va constitui un plan de implementare detaliat. -Pentru Activitatea 2. Organizarea si desfasurarea reuniunilor si atelierelor de lucru in cadrul Acordului pentru servicii de consultanta privind imbunatatirea cadrului national pentru pregatirea si implementarea proiectelor privind investitiile publice, vor rezulta urmatoarele rezulate: -2 reuniuni -2 ateliere de lucru

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3101674.29
Cheltuieli eligibile aprobate: 3101674.29
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2636423.15
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 465251.14

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-OCT-13 3065304.47 17-DEC-13 3065304.47 OP 2/17-MAR-14 2605508.8
2 08-NOV-13 36369.82 18-DEC-13 36369.82 OP 368/29-DEC-14 30914.35


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact