Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Strategia de specializare inteligenta a regiunii NE - instrument de orientare si coordonare a programelor de finantare dedicate dezvoltarii economice regionale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 47984
Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 63872.4
Contributie nationala: 11271.6
Valoare totala eligibila: 75144
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 75144

Obiectivul proiectului: 1.Identif si promovarea directiilor de exploatare a avantajelor competitive ale reg prin elaborarea Strategiei de Specializare Inteligenta(SSI) a Reg NV pt perioada de prog 2014-2020; 2.Dez unui mecanism reg de corelare a dom de interventie propuse pt dez ec pt per de prog 2014-2020, incluse in Planul pt Dez Reg NV, SSI a Reg NV, Planul National pt Cercetare si Inovare si respectiv Strategia Nationala pt Specializare Inteligenta a Rom. Competitiv reg a devenit in ultimele 2-3 decenii unul din conceptele-cheie utilizate in planificarea ec reg, fiind un fenomen complex care se refera la capa unei reg, prin comp cu altele, de a forma si a asigura un mediu ec si social care sa sustina crearea accelerata de val adaugata. In acest sens, specializarea inteligenta abordeaza prob dificila a prioritizarii si luarii deciziilor de alocare a res oferind posib de a dem care sunt cele mai prom dom pt dez reg viitoare deoarece acest proces poate reflecta ceea ce are mai bun o reg in ceea ce priveste cercetarea-dez si inovarea.Strateg reg de cercetare si inovare pt specializarea inteligenta reprezinta o agenda integrata si concentrata pe transf reala ec a reg cu rolul de a: concentra sprijinul pol si inv asupra principalelor prioritati, provocari si necesit de la nivel reg in scopul unei dez bazate pe cunoastere; fructifica la max atuurile, avant competitive si potentialul reg; sprijini inovarea tehnologica, inovarea pe baze practice si stim invest din sect privat; antrena implicarea deplina a partilor interesate si de a incuraja inovarea si experi. In conf cu ob specifice propuse, pr isi propune sa elabo SSI pt Reg NV, instrument necesar pt realizarea unor investitii eficiente si eficace in materie de cercetare si inovare. S3 inseamna val prin masuri de sprijin concrete a acelor dom de activ ec si de cercetare-inovare care se manifesta pregnant intr-o reg constituindu-se in avantaje competitive, de piata, de produse/servicii sau de capital. In cadrul prop CE privind politica de coeziune pt 2014-2020, sprijinirea acestor investitii va constitui o conditie prealabila pt utilizarea mai eficienta a FEDR in perioada 2014-2020. SSI presupune o reconfigurare ec a Reg NV, care sa det imb competitivitatii ec sale, prin identif dom si subdom cu potential de factor dinamic pt ec reg in scopul red disp rege prin prom inovarii si cercetarii-dez aplicate si adaptate cerintelor stringente ale pietei.Acest pr va contribui la realizarea obiectiv specific al POAT, si anume la asig sprijinului si a instrum adecvate in vederea unei coordonari si impl eficiente si eficace a FS pt urm perioada de prog a IS. Pr se inscrie in cadrul Axei prioritare 1 al POAT - DMI 1.1 - Acest obiectiv va fi atins prin elaborarea SSI la niv Reg NV. Va avea rolul de a spori val adaugata, impactul si viz finantUE, asigurand eficienta in cheltuirea banilor intr-o per de constrangeri bugetare si de resurse publice limitate, promovand sinergii intre politici si fin la nivel eu si reprezentand o compl la schemele nat si rege si la investitiile din sect privat prin urm masuri si anume: concentrarea si canalizarea finantarilor viitoare din FS pe initiative cu impact relevant pt reg; monit si ev acestor initiative - in interactiune cu partile interesate din sect privat - si formarea unei viziuni strateg comune pt exploatarea in viitor a oport emergente din reg pt specializare; identif si sol potentialelor esecuri de coordonare a initiativelor impl astfel incat sa poata fi mentinute si promovate doar cele mai promitatoare proiecte de ordin strategic care au potential "motric" real si solid pt obt crestereii ec reg; reevaluarea gr in care viziunea comuna strategica este pusa in aplicare, a eficacitatii masurilor destinate redresarii esecurilor de coordonare si a durabilitatii nivelului de dez atins prin finantare.Elab strateg se va face si prin analiza, intre altele, a impactului obtinut la nivelul reg prin investitiile realizate de beneficiarii POR NV si POS CCE 2007-2013 si nu numai.

Rezultate asteptate: Activitatea 1 - Structura metodologiei de lucru in cadrul si pe parcursul proiectului detaliata intr-un raport preliminar. Activitatea 2 - Un set de indicatori relevanti la nivel regional, judetean si local care sa fie specifici particularitatilor regiunii de dezvoltare Nord-Est si care, odata colectati si interpretati, sa faciliteze analiza si identificarea atuurilor, avantajelor competitive si a potentialului pentru inovare si dezvoltare economica a regiunii (sub-activitatea 2.1);. - Un Raport de Analiza privind avantajele competitive si potentialul pentru inovare pentru dezvoltare economica a Regiunii Nord-Est (cu studii de caz sectoriale care identifica acele sectoarele economice ale regiunii care confera avantaje competitive actuale sau viitoare) (sub-activitatea 2.2). Activitatea 3 - 6 intalniri cu grupurile de lucru tematice in vederea conturarii Viziunii globale pentru dezvoltarea economica specializata a Regiunii Nord-Est pentru orizontul de timp 2014-2020 (cu definirea si selectarea directiilor strategice). . Activitatea 4 - 5 intalniri cu stakeholderi regionali activi pe domenii prioritare de dezvoltare a clusterelor din regiune - 2 intalniri de consultare regionala cu grupul de lucru tematic Mediul de Afaceri, avand ca rezultat Planul de Actiune Regional si avizarea versiunii finale a Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est. Activitatea 5 - Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (versiune finala) - Metodologia de monitorizare si evaluare a Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est care va include: - Un set de indicatori relevanti pentru specializarea inteligenta (de context, rezultat si output); - Un sistem si mecanismele de colectare a datelor; - Instrument pentru colectarea datelor - model de chestionar.

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 75144
Cheltuieli eligibile aprobate: 75144
Prefinantare platita: 16825
Contributie UE rambursata: 47047.4
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 11271.6

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-AUG-13 16872 18-JUN-14 16872 OP 85/23-JUN-14 0
2 08-NOV-13 58272 18-JUN-14 58272 OP 86/23-JUN-14 47047.4


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact