Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Upgradarea sistemului E-Terra 3 in vederea asigurarii suportului compatibil cu directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 47995
Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 37677359.33
Contributie nationala: 6648945.77
Valoare totala eligibila: 44326305.1
Cheltuieli neeligibile: 570365.05
Total proiect: 44896670.15

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii fondurilor structurale prin actualizarea sistemului informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara compatibil cu Directiva INSPIRE E-Terra 3 cu scopul de a oferi autoritatilor de management acces la evidenta cadastral-juridica, administrata de ANCPI, in vederea fundamentarii deciziilor privind orientarea fondurilor. Upgradarea sistemului E-Terra3 urmareste pe de o parte unificarea, standardizarea si automatizarea proceselor de actualizare si consultare a evidentei cadastral-juridice administrate de ANCPI si, pe de alta parte, de a imbunatati sistemele informatice existente, avand ca tinta finala sporirea calitatii serviciilor furnizate cetatenilor si institutiilor din Romania. Prin producerea de imbunatatiri de eficienta si proces in cadrul sistemului informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara E-Terra 3 sunt create premise favorabile pentru sustinerea procesului de implementare a instrumentelor structurale in Romania. Astfel, obiectivul proiectului reprezinta un fundament pentru implementarea proiectelor de infrastructura finantate din programele operationale sectoriale si, totodata, conditie pentru realizarea unei absorbtii eficace, eficiente si transparente a instrumentelor structurale in Romania si se inscrie in obiectivele Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor de intarire a capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator prin actiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de experienta si cunostinte printre actorii implicati si totodata contribuie la realizarea obiectivului domeniului major de interventie prin oferirea un cadru care sa asigure respectarea reglementarilor UE si a celor nationale in aceste domenii.

Rezultate asteptate: Activitatea 1 Management de proiect - echipa de proiect operationala; - plan de comunicare stabilit; - plan de proiect detaliat stabilit; - 8 sedinte trimestriale desfasurate de monitorizare proiectului, respectiv 8 procese verbale incheiate ca livrabile pentru sedintele trimestriale de monitorizare organizate; - rapoarte de activitate elaborate de responsabilii activitatilor din proiect; - rapoarte de progres intermediar elaborate; - raport de progres final elaborat; - cereri de rambursare intermediara elaborate si aprobate; - cerere de rambursare finala elaborata si aprobata; Activitatea 2 Realizarea si implementarea sistemului informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara E-Terra 3 - Receptie licente produse software de platforma (4 - licentele pentru produsele server de procese, server de decizii, portal si gestionar de continut, cu optiunile necesare) - Extensie infrastructura hardware pentru nodurile software suplimentare (1 server complet dotat -server cu minim 16 procesoare pe arhitectura RISC, minim 128GB memorie RAM extensibila la 256GB, minim 8 hard-diskuri 146GB 15K, minim 8 adaptoare 4GBit, sistem de operare de tip Linux/UNIX, cu functionalitati integrate de tip Capacity on Demand pentru core-uri/procesoare/memorie si functionalitate de partitionare fizica/logica a resurselor de calcul) - 1 Interfata unica pentru acces utilizatori dezvoltata - 3 (minim) - Interfete pentru preluare de date din alte sisteme dezvoltate - 5 fluxuri (minim) -Servicii web pentru fluxurile functionale dezvoltate - 1 functionalitate pentru utilizarea exclusiva a documentelor electronice (eRegistration) dezvoltata - 1 Arhitectura de sistem - Upgrade arhitectura sistem bazata pe server de procese realizata - 1 Componenta de administrare upgradata - Upgrade componenta de administrare a sistemului realizata - 5 fluxuri (minim) - Implementare si realizare documentatie tehnica si de instruire pentru fluxuri operationale utilizand serverul de procese - 6 Componente (minim 3 critice si 3 necritice) - Uniformizare tehnologii la nivelul sistemului informatic (Java, stocare documente in Content Manager, Interfata web, interogare consolidata a bazelor de date) realizata - 1 platforma - Implementare platforma de interoperabilizare si aliniere la standarde, inclusiv magistrala de servicii web pentru interactiuni automatizate cu alte institutii, necesare asigurarii capacitatii de procesare si valorificare a informatiilor geospatiale specializate precizate in cadrul anexelor la Directiva INSPIRE. - 1 Componenta - Implementare componenta de urmarire a tuturor actiunilor realizate in sistem de catre orice actor implicat in fluxul de lucru al unui serviciu de cadastru si publicitate imobiliara, inclusiv ai celor externi ANCPI (full audit trail). - 1 Modul - Implementare modul pentru adoptare model financiar bazat pe valorificarea de informatii cu valoare adaugata, prin dezvoltarea unui mecanism de procesare a datelor geospatiale interfatate cu sistemele diversilor detinatori de informatii de natura cadastrala din Romania. Ex: extrase de informare cu date despre teren inundabil, cai ferate, poluare a solului, cai de transport electric de inalta tensiune. - 1 aplicatie web si 3 servicii online (minim) - Implementare model de relationare cu publicul prin intermediul internetului. - 1 Portal - Implementarea unui portal unic de interactiune cu tertii (notari, autorizati, banci) - 1 functionalitate - Implementare mecanism de repartizare nationala a lucrarilor. - Servicii project management intern din partea furnizorului upgrade-ului sistemului informatic e-Terra 3 - Derularea a 4 reuniuni de lucru/workshop-uri de analiza in Bucuresti (1) si in teritoriu (3)

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 22330609.18
Cheltuieli eligibile aprobate: 22252543.28
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 18890166.04
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 3337881.49

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 31-OCT-13 4364.7 17-DEC-13 4364.7 OP 16/08-APR-14 3710
2 31-JAN-14 54908.22 18-JUL-14 54908.22 OP 110/29-JUL-14 46671.99
3 30-APR-14 76111.97 19-AUG-14 76111.97 OP 189/25-SEP-14 64695.17
4 14-JUL-14 16694.52 04-AUG-14 16694.52 OP 188/25-SEP-14 14190.34
6 13-NOV-14 140059.71 04-DEC-14 140059.71 OP 337/12-DEC-14 119050.75
7 27-JAN-15 114836.62 21-MAY-15 95146.12 OP 100/09-JUN-15 80874.2
8 04-MAY-15 118993.26 31-JUL-15 102926.36 OP 159/11-AUG-15 87487.41
9 31-JUL-15 6819238.71 10-SEP-15 6802705.94 OP 198/18-SEP-15 5757804.3
10 30-OCT-15 14985401.47 24-NOV-15 14959625.74 OP 259/09-DEC-15 12715681.88
5 23-OCT-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact