Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii si implementarea acesteia printr-o Investitie Teritoriala Integrata


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48101
Beneficiar: MDRAP


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 11138402.75
Contributie nationala: 1965600.48
Valoare totala eligibila: 13104003.23
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 13104003.23

Obiectivul proiectului: Expertiza contractata va avea o contributie semnificativa la urmatoarele obiective: - Realizarea unei analize teritoriale aprofundate a zonei studiate; - Realizarea unei Strategii de dezvoltare durabila integrate pentru zona Deltei Dunarii, coreland activitatile de planificare in domenii precum: protectia mediului si biodiversitate, planificare spatiala, investitii in infrastructura, agricultura, dezvoltare rurala, pescuit, reabilitarea spatiilor publice si turism; - Pregatirea Planului de Actiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare durabila integrata pentru zona Deltei Dunarii, in perioada de programare 2014-2020; - Recomandarea de mecanisme institutionale pentru asigurarea abordarii integrate, inclusiv prin implementarea instrumentului Investitii Teritoriale Integrate (ITI) si in perioada 2014-2020.

Rezultate asteptate: Componenta 1: - Raport al diagnozei teritoriale; - Atelier de lucru pentru consultarea actorilor relevanti; - Document cuprinzand viziunea de dezvoltare a Deltei Dunarii; Componenta 2: - Analize sectoriale de nevoi pentru dezvoltarea Strategiei; - Strategia de dezvoltare durabila integrata; - 2 evenimente de consultare publica (ateliere de lucru); - Realizarea unei propuneri de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii; - Raport de evaluare strategica de mediu; - Atelier de consultare privind planul de actiuni; - Brosura de popularizare a Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii - Plan de actiune final; - Raport final de consultare publica; - Conferinta finala de informare cu privire la rezultatele proiectului. Componenta 3: - Cadrul national metodologic pentru definirea si implementarea Investitiilor Teritoriale Integrate, cu concentrare pe Delta Dunarii; - Ghid pentru pregatirea proiectelor care vor fi finantate din ITI - Ghid de dezvoltare urbana pentru sprijinirea abordarii integrate, in special in zonele urbane functionale; Componenta 4: - Strategie de implementare a abordarii integrate in Polul de Crestere Constanta.?

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 10957307.17
Cheltuieli eligibile aprobate: 9934982.08
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 8444734.78
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 1490247.3

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 22-OCT-13 1043518.4 02-DEC-13 1043518.4 OP 174/12-DEC-13 886990.64
2 03-MAR-14 1271335.8 15-MAY-14 1025270.8 OP 64/27-MAY-14 871480.18
3 12-MAY-13 1483.62 18-JUL-14 1196.47 OP 111/29-JUL-14 1017
4 30-JUN-14 1263260.91 18-JUL-14 1018758.8 OP 112/29-JUL-14 865944.98
5 24-NOV-14 2244170.29 02-DEC-14 2244170.29 OP 314/12-DEC-14 1907544.75
6 11-DEC-14 741011.53 15-DEC-14 741011.53 OP 5/17-FEB-15 629859.8
7 06-FEB-15 2746045.13 09-MAR-15 2214574.3 OP 60/22-APR-15 1882388.16
8 05-NOV-15 1646481.49 24-NOV-15 1646481.49 OP 269/09-DEC-15 1399509.27


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact