Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Fundamentarea Strategiei Nationale de Sanatate


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48105
Beneficiar: Ministerul Sanatatii Publice


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3489887.5
Contributie nationala: 615862.5
Valoare totala eligibila: 4105750
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 4105750

Obiectivul proiectului: Obiectivul acestui proiect il constituie fundamentarea si elaborarea Strategiei Nationale a Sanatatii 2014-2020, reprezentand singura conditionalitate ex-ante ce revine Ministerului Sanatatii in cadrul Acordului de Parteneriat pe care Guvernul Romaniei il va semna cu Comisia Europeana in perspectiva viitorului exercitiu financiar 2014 - 2020. In acest sens, actualul proiect se va concentra pe identificarea ariilor prioritare ce vor face obiectul interventiilor din domeniul medico-sanitar finantate cu ajutorul instrumentelor structurale si de investitii disponibile in perioada 2014-2020.

Rezultate asteptate: Principalul rezultat anticipat al acestei interventii il reprezinta documentarea, evaluarea impactului si definitivarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020. Studiile si analizele elaborate in cadrul acestui proiect vor asigura fundamentarea deciziilor ce vor sta la baza elaborarii strategiei si informarea tuturor actorilor implicati asupra concluziilor. Documentul final va asigura atat conditionalitatea ex-ante a Ministerului Sanatatii din perspectiva urmatoarei perioade de programare cat si o viziune europeana integrata asupra foii de parcurs ce va duce la atingerea obiectivelor propuse pentru 2020 si implementate cu ajutorul instrumentelor structurale si de investitii. Rezultatele imediate ale proiectului vor fi: - Managementul proiectului asigurat; - Realizarea unei analize a nevoilor de servicii de sanatate a populatiei; - Elaborarea unui studiu privind evaluarea accesibilitatii geografice a serviciilor de sanatate (GIS); - Realizarea unei analize pentru identificarea costurilor serviciilor spitalicesti si corelarea costurilor cu tarifele DRG; - Realizarea unor rapoarte privind definirea de costuri ale bolii (cost-of-illness) pentru 10 patologii cronice; - Elaborarea de 10 ghiduri clinice ; - Elaborarea unei platforme de colectare a datelor necesare fundamentarii indicatorilor strategiei de sanatate publica sub forma unei platforme IT; - Coroborarea informatiilor colectate pentru finalizarea strategiei conform calendarului national agreat; - Definirea planurilor regionale pe baza planurilor judetene de servicii de sanatate; - Organizarea de ateliere de lucrucu factorii decizionali, grupuri interesate asupra prioritatilor de dezvoltare a sectorului sanitar in perioada 2014-2020. - Finalizarea si lansarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014 - 2020

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 0
Cheltuieli eligibile aprobate: 0
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 0
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 0

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact