Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei Uniunii Europene in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 48106
Beneficiar: Agentia Nationala a Functionarilor Publici


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2216793.95
Contributie nationala: 391198.93
Valoare totala eligibila: 2607992.88
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2607992.88

Obiectivul proiectului: 2.3.1. Obiectivul proiectului Obiectivul acestui proiect este reprezentat de formarea profesionala continua in domeniul ajutorului de stat a expertilor din administratia publica, implicati in implementarea fondurilor europene. Obiectivul propus contribuie la indeplinirea obiectivului global al POAT prin dezvoltarea capacitatii administratiei publice de a realiza implementarea si absorbtia eficace si eficienta a instrumentelor structurale in Romania. Astfel, acest proiect are rolul de a contribui la indeplinirea conditionalitatilor ex-ante in domeniul ajutorului de stat, sprijinind totodata, procesul de consolidare a capacitatii administrative de implementare si aplicare a legislatiei UE in domeniul ajutoarelor de stat.

Rezultate asteptate: - Aproximativ 400 de persoane instruite in domeniul ajutorului de stat in cadrul Programului de perfectionare I si aproximativ 400 de persoane instruite in cadrul Programului de perfectionare II; - 2 conferinte de promovare a proiectului privind lansarea si finalizarea proiectului; - 4 comunicate de presa publicate in presa scrisa pe toata durata implementarii proiectului; - Managementul proiectului asigurat; - Materiale promotionale realizate: - 1 banner, 4 roll-up-uri, 600 stick-uri, 300 pliante, 600 pixuri, 600 mape, 600 agende, 600 calendare.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1632418.89
Cheltuieli eligibile aprobate: 1609244.13
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1367857.51
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 241386.62

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 30-MAY-14 108167.12 20-AUG-14 106598.52 OP 179/25-SEP-14 90608.74
4 29-JUL-14 351847.9 27-AUG-14 351847.9 OP 178/25-SEP-14 299070.72
5 29-JUL-14 1003675.05 26-AUG-14 999539.65 OP 177/25-SEP-14 849608.7
6 24-OCT-14 11944.06 04-DEC-14 9283.06 OP 338/12-DEC-14 7890.6
8 09-FEB-15 15047 13-FEB-15 13477 OP 25/25-FEB-15 11455.45
9 30-APR-15 141737.76 22-JUL-15 128498 OP 173/11-AUG-15 109223.3
1 31-JAN-14
7 27-JAN-14
10 01-SEP-15
3 06-MAY-14


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact