Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si dezvoltarea componentei climatice a programelor operationale 2014-2020


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48145
Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 22550645.68
Contributie nationala: 3979525.71
Valoare totala eligibila: 26530171.39
Cheltuieli neeligibile: 58924.18
Total proiect: 26589095.57

Obiectivul proiectului: Prin acest proiect, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice isi va indeplini angajamentul de a dezvolta un set de obiective cuantificabile pentru strategia nationala privind schimbarile climatice si isi va consolida capacitatea analitica si de planificare pe termen lung. In acelasi timp, proiectul raspunde prioritatilor in domeniu identificate la nivel european si national, permitand indeplinirea conditionalitatilor ex-ante pentru accesarea de fonduri UE de tip structural, destinate actiunilor prioritare in domeniul schimbarilor climatice (SC). Raspunzand direct prioritatilor in domeniu identificate la nivel european si national, precum si indeplinirii conditionalitatilor ex-ante pentru accesarea de fonduri din instrumentele structurale ale UE pentru actiuni prioritare in domeniul schimbarilor climatice, obiectivele proiectului de asistenta tehnica propus se refera la: - operationalizarea strategiei nationale privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon, precum si a planului national de actiune in domeniul schimbarilor climatice; - dezvoltarea capacitatii analitice, a bazei de cunoastere si a optiunilor de politici in domeniul schimbarilor climatice, cu scopul de a oferi un cadru care sa asigure respectarea reglementarilor UE si a celor nationale in acest domeniu si - sprijinirea Guvernului Romaniei in procesul de pregatire pentru perioada de programare a fondurilor UE 2014-2020, cu accent pe includerea in viitoarele programe operationale a prioritatilor in domeniul schimbarilor climatice. In plus fata de indeplinirea conditionalitatilor ex-ante in domeniu, proiectul a aparut ca o nevoie de a fundamenta prioritizarea investitiilor din instrumentele structurale a anumitor activitati care vizeaza domeniul schimbarilor climatice, si integrarea acestora si a altor masuri necesare in viitoarele programe operationale. Astfel, proiectul se incadreaza in prioritatile de finantare prin POAT, Axa 1 Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale si coordonarea programelor, raspunzand direct obiectivului D.M.I. 1.1. ?Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale?, referitor la oferirea de asistenta pentru programarea instrumentelor structurale, cu accent pe abordarea temelor orizontale, cu scopul de a oferi un cadru care sa asigure respectarea reglementarilor UE si a celor nationale in aceste domenii. Prin natura sa orizontala, proiectul propus vine in completarea axelor prioritare de asistenta tehnica din cadrul programelor operationale, reprezentand un instrument de asistenta care raspunde necesitatilor comune tuturor structurilor si actorilor implicati in gestionarea si implementarea viitoarelor instrumente structurale in domeniul schimbarilor climatice.

Rezultate asteptate: Componenta A A1.1: Raport de inventariere A1.2 : Raport privind modul de abordare a problemelor legate de bilantul national al emisiilor de gaze cu efect de sera. A1.3: Document de sinteza privind viziunea de dezvoltare economica a Romaniei, in conditiile reducerii emisiilor de dioxid de carbon. A1.4 Nota orientativa privind elementele legate de schimbarile climatice. A1.5: Baza de date documentara A 2.1 Raport privind analiza si evaluarea riscurilor asociate masurilor si optiunilor de reducere a emisiilor. A 2.2 Raport privind monitorizarea riscurilor asociate efectelor schimbarilor climatice A 2.3 Raport privind masurile de dezvoltare a capacitatii institutionale pentru punerea in aplicare a programelor de investitii legate de schimbarile climatice. A 2.4 Rapoart de mediu elaborat ca parte a evaluarii strategice de mediu a strategiei nationale a Romaniei privind schimbarile climatice A 2.5 Strategia nationala privind schimbarile climatice. A 2.6 Planul de actiune 2016-2020 privind schimbarile climatice. A 2.7: Raport privind indicatorii de monitorizare si evaluare referitori la punerea in aplicare a strategiei si a planului de actiune. A 2.8 Evenimente organizate pentru consultare, analiza si difuzare a strategiei si a planului de actiune privind schimbarile climatice:ateliere de lucru si 2 conferinte. Componenta B B1.1: Raport privind identificarea programelor operationale, actiunilor si interventiilor care vizeaza obiectivele privind schimbarile climatice si sprijina indeplinirea conditionalitatilor ex-ante ale Uniunii Europene cu privire la schimbarile climatice pentru perioada de programare 2014 - 2020 B1.2: Raport privind stabilirea indicatorilor de monitorizare sectoriali si de proiect asociati schimbarilor climatice, pentru PO. B.1.3: Raport privind includerea de actiuni in domeniul SC in Programele Operationale 2014-2020. B.1.4: 3 ateliere de lucru B.1.5: Doua conferinte nationale pentru discutarea variantelor de lucru ale programelor operationale 2014-2020 Componenta C C.1.1: Raport care sintetizeaza rezultatele si concluziile analizei efectuate si a scenariilor de dezvoltare economica. C.1.2: Doua ateliere de lucru pentru a discuta principalele constatari si recomandari ale raportului vizand costurile marginale de reducere a emisiilor C.2.1: Raportul privind rezultatele analizei vizand costurile marginale de reducere a emisiilor C.2.2: Doua ateliere de lucru C.3.1: Modelul macroeconomic si ghidul de utilizare (software inclus). C.3.2: Raport privind rezultatele modelarilor (simularilor) politicilor de crestere economica cu emisii reduse de dioxid de carbon, care va include rezultatele evaluarii impactului si recomandari finale de politici. C.3.3: Un atelier de lucru organizat pentru a impartasi experienta de modelare si a discuta structura modelului. C.3.4: Doua ateliere de lucru pentru a analiza modelul proiectat si progresul sau evaluarea rezultatului final. Componenta D: D.1.1: Raport privind metodologia de identificare si evaluare a proiectelor bazate pe scheme de investitii verzi. D 1.2: Raport privind identificarea de oportunitati pentru reducerea emisiilor. D 1.3: 4 ateliere de lucru D 2.1: Raport privind proiectarea sistemului MRV in Romania.. D.2.2: Doua ateliere de lucru pentru analiza si discutarea sistemului MRV D3: Management de proiect

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 21324660.52
Cheltuieli eligibile aprobate: 19401718.65
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 16491460.85
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 2910257.8

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 09-DEC-13 2616621.71 16-DEC-13 2094117.2 OP 10/17-MAR-14 1779999.62
2 10-MAR-14 45815.31 26-AUG-14 43861.06 OP 227/02-OCT-14; OP 228/02-OCT-14 37281.9
3 02-SEP-14 1538937.47 13-OCT-14 1251018.85 OP 266/28-OCT-14 1063366.02
4 11-SEP-14 5613029.5 13-OCT-14 4526688.9 OP 267/28-OCT-14 3847685.57
6 19-JAN-15 34403.31 26-JAN-15 34403.31 OP 22/19-FEB-15 29242.81
7 03-APR-15 1909130.24 19-MAY-15 1905704.46 OP 84/09-JUN-15; OP 85/09-JUN-15 1619848.79
8 29-JUL-15 5666401.95 17-AUG-15 5645603.84 OP 193/08-SEP-15 4798763.26
10 02-NOV-15 3900321.03 16-NOV-15 3900321.03 OP 260/09-DEC-15; OP 261/09-DEC-15 3315272.88
5 23-DEC-14
11 22-DEC-15
9 20-OCT-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact