Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Imbunatatirea capacitatii beneficiarilor de a implementa proiecte finantate din Instrumente Structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.3: Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
Codul SMIS: 48302
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3818199.32
Contributie nationala: 673799.88
Valoare totala eligibila: 4491999.2
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 4491999.2

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului il reprezinta furnizarea cunostintelor si competentelor adecvate pt beneficiar in managementul proiectelor si al contractelor de achizitii publice in contextul IS. Proiectul contribuie la asigurarea sprijinului in vederea implementarii eficiente si eficace a IS pt perioada 2007-2013 prin furnizarea de formare de baza privind managementul si implementarea proiectelor pt beneficiarii acestor programe

Rezultate asteptate: aproximativ 616 persoane din cadrul beneficiarilor si a potentialilor beneficiari pregatite in implementarea proiectelor in contextul IS. aproximativ 625 persoane din cadrul beneficiarilor de IS(care au calitate de autoritate contractanta) pregastite in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achiziti publice aferente acestora.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3006126.38
Cheltuieli eligibile aprobate: 2984564.81
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2536880.09
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 447684.72

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 04-JUL-14 240064 26-AUG-14 240064 OP 239/02-OCT-14 204054.4
2 27-NOV-14 742676.29 22-DEC-14 721114.72 OP 14/18-FEB-15 612947.51
3 28-JUL-15 2023386.09 17-SEP-15 2023386.09 OP 226/21-OCT-15 1719878.18
4 26-NOV-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact