Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru indeplinirea conditionalitatii ex-ante 5.1. - evaluarea riscurilor la nivel national (RO-RISK)


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48550
Beneficiar: UNITATEA MILITARA 0276


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 26599689.58
Contributie nationala: 4694062.86
Valoare totala eligibila: 31293752.44
Cheltuieli neeligibile: 279171
Total proiect: 31572923.44

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului vizeaza pe de o parte indeplinirea conditionalitatilor ex-ante 5.1. referitoare la prevenirea si gestionarea riscurilor in vederea accesarii de catre Romania a fondurilor europene in perioada 2014-2020, asigurand totodata si fundamentul pentru continuarea procesului de evaluare a riscurilor la nivel national in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare periodica catre Comisia Europeana solicitate prin Mecanismul de Protectie Civila. Proiectul presupune dezvoltarea unui set de instrumente pentru evaluarea unitara a riscurilor si de integrare a rezultatelor evaluarilor pe fiecare risc in parte (metodologie, baze de date, portal GIS), precum si o prima evaluare a acestora. Aceste instrumente vor facilita accesul tuturor factorilor interesati la informatii importante privind expunerea la risc, vulnerabilitatile si riscurile existente si vor asigura schimbul de informatii intre autoritati, aspecte care sunt deficitare in acest moment. Astfel va fi posibila identificarea interconexiunilor intre diferitele tipuri de risc, evitarea suprapunerilor in eforturile autoritatilor, precum si stabilirea unor prioritati de actiune comune in vederea reducerii riscurilor de dezastre. Proiectul se inscrie in obiectivele Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor prin realizarea unei prime evaluari a riscurilor in Romania, evaluare ce reprezinta o preconditie obligatorie pentru accesarea fondurilor europene in urmatorul exercitiu financiar. Mai mult decat atat, rezultatele proiectului vor sta la baza elaborarii a noi proiecte cu fonduri europene in domeniul prevenirii si gestionarii riscurilor.

Rezultate asteptate: Prin realizarea activitatilor si sub-activitatilor propuse in cadrul proiectului se preconizeaza atingerea obiectivului general propus, in speta obtinerea unei prime evaluari a riscurilor de dezastre, cu accent pe asigurarea continuitatii procesului de evaluare dupa finalizarea activitatilor descrise anterior. La realizarea acestui obiectiv concura urmatoarele rezultate: - Studiu privind cadrul legal, reglementativ si institutional ce guverneaza managementul riscurilor de dezastre - Metodologia de integrare a rezultatelor evaluarilor sectoriale de risc, avizata de autoritatile cu atributii in domeniul managementului riscurilor - Studiul privind riscul acceptabil in Romania - Baza de date cu elementele expuse riscurilor la nivel de UAT si capacitatile de interventie existente (inclusiv hardurile si softurile aferente) - 9 pachete evaluarea scenariilor de risc - 1 raport de integrare a rezultatelor - 1 portal GIS functional (inclusiv harduri si softuri aferente) - Management proiect asigurat, inclusiv conditii logistice pentru implementarea acestuia, precum 11 echipamente IT achizitionate - 2 anunturi de presa - O conferinta stiintifica - 2.250 materiale de informare si publicitate - 1 vizita de studiu intr-un stat european care a efectuat o evaaluare a riscurilor la nivel national in conformitate cu cerintele CE si a transmis un raport de tara in acest sens; - 1 vizita de studiu intr-un Stat Membre UE.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 168874.37
Cheltuieli eligibile aprobate: 163832.1
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 139257.29
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 24574.81

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 28-MAR-14 1733.2 20-MAY-14 1733.2 OP 70/20-JUN-14 1473.22
2 30-JUN-14 12655.54 26-AUG-14 12655.54 OP 212/02-OCT-14 10757.21
3 13-OCT-14 46299.15 05-DEC-14 46299.15 OP 336/12-DEC-14 39354.28
4 30-DEC-14 4713.75 11-FEB-15 4713.75 OP 27/25-FEB-15 4006.69
5 02-APR-15 103472.73 21-MAY-15 98430.46 OP 91/09-JUN-15; OP 92/09-JUN-15 83665.89
6 30-JUN-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact