Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de DGRFP Craiova pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48700
Beneficiar: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1722405.43
Contributie nationala: 303953.89
Valoare totala eligibila: 2026359.32
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2026359.32

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste ?consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul D.G.R.F.P.Craiova.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2576824.74
Cheltuieli eligibile aprobate: 2250483.43
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1461948.8
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 257990.96

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
3 28-OCT-14 140206.63 14-NOV-14 135932.19 OP 310/12-DEC-14; OP 311/12-DEC-14 115542.36
4 28-OCT-14 86575.41 14-NOV-14 82300.98 OP 312/12-DEC-14 69955.83
5 27-OCT-14 83782.78 02-DEC-14 77902.42 OP 313/12-DEC-14 66217.06
6 20-NOV-14 1097598.3 22-DEC-14 804006.34 OP 15/17-FEB-15 683405.39
8 19-MAR-15 638117.95 02-SEP-15 619797.83 OP 202/18-SEP-15; OP 203/18-SEP-15 526828.16
1 20-NOV-13 478786.88 18-DEC-13 478786.88
7 03-MAR-15
2 20-NOV-13 51756.79 18-DEC-13 51756.79


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact