Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Analiza la nivel national a Sectorului Societatea Informatiomala si planificarea pentru cadru financiar 2014-2020


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48820
Beneficiar: Ministerul pentru Societatea Informationala - DG OI PSI


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2410255.91
Contributie nationala: 425339.28
Valoare totala eligibila: 2835595.19
Cheltuieli neeligibile: 91045.07
Total proiect: 2926640.26

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este pregatirea pentru implementarea si monitorizarea interventiilor in domeniul comunicatiilor electronice, tehnologiei informatiei si societatii informationale din perioada de programare 2014-2020, pe baza analizei detaliate si exacte a nevoilor specifice precum si a unei analize operationale si institutionale a modului in care au fost gestionate interventiile publice finantate din perioada 2007-2013. Proiectul are ca scop si elaborarea unei descrieri exacte si relevante si cuantificarea nevoilor de dezvoltare la nivel national a sectorului comunicatii electronice, tehnologia informatiei si societatii informationale, in legatura directa si cu alte sectoare economice tinand seama de distributia teritoriala, dupa caz. Prioritizarea nevoilor de dezvoltare si concentrarea finantarii reprezinta puncte cheie in dialogul informal cu Comisia Europeana pentru pregatirea perioadei de programare 2014-2020. Stabilirea prioritatilor constituie un element important pentru elaborarea Acordului de Parteneriat, in ceea ce priveste continutul sau, si implicit, a viitoarelor Programe Operationale aferente Politicii de Coeziune (PC), Politica Agricola Comuna (PAC), precum si Politica Comuna in domeniul Pescuitului (PCP), dupa caz, pentru urmatoarea perioada de programare. In acest scop, se au in vedere opiniile principalelor categorii de beneficiari (entitati publice centrale, entitati publice locale, sector privat, ONG/societate civila, dupa caz), printr-o abordare de la nivelul domeniilor economice si sociale prin dezbateri publice, seminarii sau focus grupuri. Totodata, se are in vedere o analiza financiara a valorii nevoilor identificate si a potentialului national de (co)finantare (public sau privat). Proiectul este in concordanta cu obiectivul general al POAT, precum si cu obiectivul Axei prioritare 1, contribuind la consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare. Proiectul urmareste, de asemenea, realizarea unei analize comparative a nevoilor identificate cu politicile existente (inclusiv din punct de vedere al alocarilor financiare sectoriale stabilite prin aceste politici) astfel incat sa fie evitate blocajele institutionale si administrative pentru o eficienta absorbtie. Trebuie mentionat faptul ca rezultatele prezentului proiect pot fi consolidate prin cel putin un proiect complementar, care are ca scop pregatirea portofoliului de proiecte de mare anvergura pe care le vom finanta din exercitiul financiar 2014-2020. Analiza aduce valoare adaugata reala si contribuie la imbunatatirea calitatii documentelor care urmeaza a fi prezentate si negociate cu Comisia Europeana, potrivit propunerilor noilor regulamente privind Fondurile Europene Structurale si de Investitii (FESI) 2014-2020 si de a furniza judecati de valoare si recomandari privind aspectele programarii si organizarii institutionale optime la nivelul sectorului nostru administrativ. Acest proiect contribuie la asigurarea coerentei interne si externe a Acordului de Parteneriat 2014-2020 care va fi negociat cu Comisia Europeana, a unei capacitati administrative ridicate a autoritatilor si beneficiarilor in vederea bunei implementari a fondurilor europene structurale si de investitii si a sistemelor informatice adecvate pentru schimbul de informatii intre autoritati si beneficiari / sectorul privat, asigurand astfel o sustinere eficienta a programarii si implementarii instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Activitatea 1 Managementul proiectului asigurat Activitatea 2 - studiu privind Dinamica Implementarii Programelor finantate prin Instrumentele Structurale 2007-2013 care sa cuprinda: - rezultatele analizelor privind documentele interne relevante la nivelul ministerului (legislatia in vigoare, studii, politici publice si strategii) pentru acest sector, precum si politicile comunitare si nationale relevante la acest moment si a legislatiei specifice pentru acest sector economic.problemele relevante in actuala perioada de gestiune a fondurilor comunitare (institutionale, administrative, la nivelul beneficiarilor privati, dupa caz). - raport privind stadiul de pregatire pentru perioada de programare 2014-2020 care sa cuprinda: - obiectivele stabilite de catre MSI pentru Acordul de Parteneriat si justificarea acestora in noul context legislativ comunitar - Proiect de sistem de comunicare si implicare permanenta a ?actorilor? din acest sector economic atat la nivel public cat si privat. - Proiect de consolidare a capacitatii administrative, institutionale, de operationalizare, monitorizare si evaluare a proiectelor din domeniul TIC finantate in cadrul programelor 2014-2020 in contextul realizarii Acordului de Parteneriat. Activitatea 3 - Raport privind planificare (calendar de pregatire/implementare, beneficiar, valoare estimata, surse potentiale de finantare) a principalelor proiecte 2014-2020 pentru sectorul societatii informationale, necesare atingerii obiectivelor stabilite prin Strategia Agenda Digitala pentru Romania, Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. - Raport privind posibilele probleme in implementare (institutionale, administrative, la nivelul beneficiarilor privati, dupa caz) pentru perioada 2014-2020 si recomandari de prevenire si solutionare a acestora; - studiu privind modalitatile de implementare a interventiilor in domeniul TIC din cadrul programelor operationale 2014-2020; - 10 evenimente (seminarii de informare/conferinte, focus grupuri, etc).

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 365735.48
Cheltuieli eligibile aprobate: 364163.45
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 274568.03
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 48453.19

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-AUG-14 20844.63 09-MAR-15 19527.84 OP 59/22-APR-15 16598.66
2 28-NOV-14 33381.34 29-JAN-15 33381.34 OP 21/19-FEB-15 28374.14
4 01-APR-15 186217.47 08-APR-15 186217.47 OP 80/09-JUN-15; OP 81/09-JUN-15 158284.85
5 26-MAY-15 41308.18 04-JUN-15 41308.18 OP 115/17-JUN-15 35111.95
6 26-AUG-15 42694.53 07-SEP-15 42586.39 OP 199/18-SEP-15 36198.43
7 27-NOV-15 41289.33 10-DEC-15 41142.23
3 02-MAR-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact