Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate, in perioada 2010-2015, de Curtea de Conturi a Romaniei pentru personalul Autoritatii de Audit implicat in controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48831
Beneficiar: Curtea de Conturi a Romaniei - Autoritatea de Audit


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 49460194.04
Contributie nationala: 8728269.54
Valoare totala eligibila: 58188463.58
Cheltuieli neeligibile: 4991492.68
Total proiect: 63179956.26

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste ?consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator? in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale ? Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul Autoritatii de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 21430410.16
Cheltuieli eligibile aprobate: 20917348.1
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 17779745.88
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 3137602.22

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 23-OCT-13 13741427.87 11-DEC-13 13685064.45 OP 205/23-DEC-13; OP 206/23-DEC-13 11632304.78
2 16-DEC-13 1771575.13 20-DEC-13 1760309.61 OP 5/17-MAR-14 1496263.17
3 11-JUL-13 3931245.13 21-JUL-14 3637984.52 OP 136/31-JUL-14 3092286.84
4 23-SEP-14 1986162.03 02-OCT-14 1833989.52 OP 257/22-OCT-14 1558891.09


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact