Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de ISJ Cluj, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48834
Beneficiar: Inspectoratul Scolar al judetului Cluj


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 707803.83
Contributie nationala: 124906.56
Valoare totala eligibila: 832710.39
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 832710.39

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenta.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului implicat in gestionarea instrumentelor structurale din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Cluj- Unitatea Regionala POSDRU Nord-Vest Managementul proiectului asigurat

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 837200.81
Cheltuieli eligibile aprobate: 832710.39
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 707803.83
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 124906.56

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 18-OCT-13 222193.23 04-DEC-13 220613.48 OP 171/12-DEC-13; OP 172/12-DEC-13 187521.46
2 20-NOV-13 34040.92 06-DEC-13 32685.46 OP 182/11-DEC-13 27782.64
3 09-MAY-14 92262.41 18-JUL-14 92133.2 OP 119/29-JUL-14; OP 120/29-JUL-14 78313.22
4 22-JUL-14 61777.25 25-AUG-14 61777.25 OP 209/26-SEP-14 52510.66
6 04-FEB-15 383220 21-MAY-15 382049 OP 95/09-JUN-15 324741.65
7 22-JUL-15 43707 17-AUG-15 43452 OP 179/26-AUG-15 36934.2
5 09-JAN-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact