Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de DGRFP Bucuresti pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48847
Beneficiar: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 951306.68
Contributie nationala: 167877.65
Valoare totala eligibila: 1119184.33
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 1119184.33

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune Obiectivul Convergenta, din cadrul D.G.R.F.P.BUCURESTI.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 1361201.23
Cheltuieli eligibile aprobate: 1234497.33
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 804466.63
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 141964.7

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 30-APR-14 65570 13-OCT-14 65570 OP 286/28-OCT-14; OP 287/28-OCT-14 55734.5
3 31-JUL-14 39233 13-OCT-14 39233 OP 277/28-OCT-14 33348.05
4 31-OCT-14 59387 12-DEC-14 59387 OP 339/12-DEC-14 50478.95
5 25-NOV-14 636873.53 22-DEC-14 517836.24 OP 13/17-FEB-15 440160.8
8 29-JUL-15 272071.7 17-SEP-15 264405.09 OP 216/21-OCT-15; OP 217/21-OCT-15 224744.33
7 19-MAR-15
6 02-FEB-15
1 20-NOV-13 288066 18-DEC-13 288066


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact