Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de D.G.R.F. Ploiesti pentru personalul implicat in coordonarea, managementului si controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48852
Beneficiar: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1984732.52
Contributie nationala: 350246.91
Valoare totala eligibila: 2334979.43
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2334979.43

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune - Obiectivul Convergenta, din cadrul D.G.R.F.P.PLOIESTI.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 3299291.55
Cheltuieli eligibile aprobate: 2463835.69
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 1603659.91
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 282998.8

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
2 07-APR-14 328790.98 21-OCT-14 115283.12 OP 296/10-NOV-14; OP 297/10-NOV-14 97990.65
3 30-JUN-14 117776.89 21-OCT-14 117776.89 OP 298/10-NOV-14 100110.36
4 01-OCT-14 119375.23 21-OCT-14 119375.23 OP 299/10-NOV-14 101468.95
5 30-DEC-14 1063986.66 15-JAN-15 631092.66 OP 18/19-FEB-15 536428.76
6 30-DEC-14 604289.3 15-JAN-15 415539.3 OP 19/19-FEB-15 353208.41
8 19-MAR-15 487895.51 23-OCT-15 487591.51 OP 246/13-NOV-15; OP 247/13-NOV-15 414452.78
1 03-DEC-13 577176.98 16-DEC-13 577176.98
7 03-MAR-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact