Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Asistenta BEI pentru implementarea cu succes a proiectelor in derulare si maximizarea absorbtiei fondurilor UE


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48858
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 28859625
Contributie nationala: 5092875
Valoare totala eligibila: 33952500
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 33952500

Obiectivul proiectului: obiectul prezentului proiect este asigurarea de sprijin pentru implementarea si accelerarea absorbitie fondurilor europene alocate prin POS T si POS M. Obiectivele specifice sunt: - contribuirea la implementarea cu succes a proiectelor in derulare in sectoarele de transport si de mediu in RO; - maximizarea absorbtiei fondurilor UE inainte de sfarsitul perioadei de programare 2007-2013; - construirea capacitatilor si abilitatilor de implementare pentru perioada de programare 2014-2020 in cadrul MFE si beneficiarilor finali. Prin obiectivele sale, acest proiect va contribui atat la realizarea obiectivului global al POAT - de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a IS in RO, cat si la realizarea obiectivului specific - asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implemenatri eficiente si eficace a IS pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a IS.

Rezultate asteptate: Rezultatele acestui proiect sunt: Consultanta acordata beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene prin DGCIPIM) pentru dezvoltarea capacitatii principalelor institutii responsabile: Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Departamentul Pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, CFR si Metrorex in vederea implementarii si accelerarii absorbtiei fondurilor europene alocate prin programele opertionale sectoriale transport si mediu. Consultanta furnizata de Echipa de Sprijin pentru Implementarea Proiectelor este conceputa sa fie zilnica, flexibila si receptiva la nevoile MFE si cele ale Beneficiarilor Finali. Nu se pot prevedea in prealabil toate activitatile pe care aceasta le va intreprinde sau tipul de rezultate livrabile care vor fi adecvate. In principal se vor livra rapoarte de progres trimestriale si un raport de analiza anual. Alte livrabile vor fi identificate ad-hoc de catre parti. Toate rapoartele vor fi redactate concis, clar si bine editate in limba engleza standard si in limba romana.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 4289642.52
Cheltuieli eligibile aprobate: 4289642.52
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 3646196.15
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 643446.38

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 29-NOV-13 3352847.1 02-DEC-13 3352847.1 OP 161/12-DEC-13 2849920.04
2 08-OCT-14 936795.42 21-OCT-14 936795.42 OP 303/10-NOV-14 796276.11


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact