Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Sprijin pentru finanantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de D.G.R.F.P Galati pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul instrumentelor structurale


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48913
Beneficiar: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 1827616.22
Contributie nationala: 322520.51
Valoare totala eligibila: 2150136.73
Cheltuieli neeligibile: 434948.6
Total proiect: 2585085.33

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare si motivare a personalului din structurile publice cu atributii in aceste domenii. Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor, care urmareste consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator in vederea asigurarii eficientei si eficacitatii procesului de coordonare, management si control al instrumentelor structurale.

Rezultate asteptate: Sprijin asigurat pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare pentru personalul implicat in coordonarea, managementul si controlul Fondurilor Structurale si de Coeziune Obiectivul Convergenta, din cadrul D.G.R.F.P. Galati. Managementul proiectului asigurat.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2348188.52
Cheltuieli eligibile aprobate: 1859976.72
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 253235.72
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 44688.66

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 16-DEC-13 626721.19 23-DEC-13 268584.65 OP 66/02-JUN-14 228296.95
2 18-NOV-14 29748.51 02-DEC-14 29339.73 OP 315/12-DEC-14 24938.77
3 19-DEC-14 1691718.82 31-JUL-15 1562052.34


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact